368, odgovor g.Guzej za SKUU (8-9-2009)

2019-05-21T10:50:42+01:00

PETER KOSMAČ
Predsednik sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev

Ljubljana 8. 9. 2009
Štev.: 01-368/2009

Spoštovani!

Ministrstvo za kulturo je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pri JZ RTV Slovenija opravilo nadzor nad prehodom v nov plačni sistem, ki je bil končan dne 02.07.2009. JZ RTV Slovenija je po nadzoru prejel dopis Ministrstva, na podlagi katerega je bil Javni zavod pozvan k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ob prehodu na nov plačni sistem. Ministrstvo je JZ RTV Slovenija med drugim pozvalo k pristopu h kolektivnim pogajanjem za dopolnitev Aneksa h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija z delovnimi mesti nižjih tarifnih razredov (v primerih, v katerih naj bi bili javni uslužbenci ob prehodu v nov plačni sistem uvrščeni na delovna mesta previsokih tarifnih razredov), odpravi nepravilnih izračunov prevedenih plač ter odpravi nepravilnih nesorazmerij. JZ RTV Slovenija je dolžan ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti do 30.10.2009. Ker gre za kratko časovno obdobje je Vodstvo JZ RTV Slovenija minuli mesec imenovalo Komisijo za odpravo domnevnih nepravilnosti na delodajalski strani, dne 24.08.2009 pa sklicalo sestanek z reprezentativnimi sindikati JZ RTV Slovenija, jih seznanilo z ugotovitvami Ministrstva, predlagalo oblikovanje skupne Komisije in sindikate pozvalo k imenovanju članov. Vse to je razvidno iz Zapisnika sestanka Vodstva in reprezentativnih sindikatov JZ RTV Slovenija z istega dne (kopija je priloga tega dopisa). Do 31.08.2009 sta dva sindikata (SNS in SDRS) predlagala imena članov Komisije, SKUU pa je šele na dan novega sestanka med Vodstvom in sindikati, to je 03.09.2009 sporočil, da v Komisiji ne namerava sodelovati.

Vodstvo JZ RTV Slovenija takšno odločitev obžaluje, razlogov za to pa je več. Ob temeljni zavezi JZ RTV Slovenija k socialnemu dialogu in kratkem časovnem obdobju, v katerem je treba ukrepati v zvezi z odpravo nepravilnosti, je bilo Vodstvo JZ RTV Slovenija veselo dejstva, da so socialni partnerji znali prepoznati nujnost nadaljnjega sodelovanja. Žal se je izkazalo, da ne vsi. Skupna Komisija, sestavljena iz delodajalske in delojemalske strani, bo namreč prvi korak pri odpravi nepravilnosti, zato si JZ RTV Slovenija ne želi, da bi jo zaznamovala pasivnost kateregakoli od socialnih partnerjev, ker se bodo popravki nanašali na vse. Ob dejstvu, da se je SKUU sodelovanju v Komisiji za zdaj odpovedal, je odgovornost za svoje člane in za svoje poklice preprosto preložil na preostala sindikata in na delodajalca. Ob vztrajanju pri takšnem ravnanju bo po končanem postopku odprave nepravilnosti SKUU sicer lahko še naprej izražal svoje pomisleke, vprašljivo bo le, koliko bodo glede na njegovo zdajšnjo pasivnost upravičeni.

Ne glede na zavezanost k socialnemu dialogu JZ RTV Slovenija ne more mimo nekaterih navedb iz citiranega dopisa SKUU, saj so tako neprimerne kot neresnične: denimo tiste »o degradaciji umetniških poklicev ob prehodu na nov plačni sistem«. Temu je preprosto nemogoče pritrditi, saj ni skrivnost, da je povprečna plača v JZ RTV Slovenija v primerjavi s preostalim javnim sektorjem po vstopu v nov plačni sistem višja, kar smiselno velja tudi poklice s področja kulture. Takšni podatki pa ne morejo biti temelj za »konceptualno razhajanje med socialnima partnerjema« o čemer govori dopis SKUU. Obtoževanje, da »ni malo primerov, ko bi lahko govorili o domnevno namernih nepravilnostih Vodstva JZ RTV Slovenija, kar pa bi morali preveriti pristojni državni organi« pa je vprašljivo zlasti glede na dejstvo, da je SKUU nov plačni sistem v okviru pogajanj nenehno sooblikoval in nenazadnje podpisal Aneks h Kolektivni pogodbi JZ RTV Slovenija. SKUU se mora zavedati, da gre za zelo resne obtožbe, zlasti v delu, kjer namiguje na namerno zavajajoče ravnanje in zlorabe Vodstva JZ RTV Slovenija pri prenovi plačnega sistema – brez da bi ob tem navedel kakršnekoli konkretne podatke, primerjalne analize, izračune.

Vodstvo JZ RTV Slovenija na tem mestu izraža prepričanje, da si nihče od socialnih partnerjev ne želi takšnega načina (ne)sodelovanja pri odpravi pomanjkljivosti plačnega sistema. Zato vztraja pri zavezi k socialnemu dialogu. Ker je kompromis elementaren del socialnega dialoga in kot tak največja odlika socialnega partnerstva, ga Vodstvo JZ RTV Slovenija ob tej priložnosti izkazuje tako, da SKUU vnovič vabi k sodelovanju pri odpravi nekaterih pomanjkljivosti novega plačnega sistema. Nenazadnje v ta sklop spada tudi nedokončan Dogovor o primerljivosti delovnih mest iz Aneksa h kolektivni pogodbi JZ RTV Slovenija, na kar v svojem dopisu opozarja SKUU. Vodstvo JZ RTV Slovenija se dolga iz tega naslova še kako zaveda, ampak tudi to poglavje bo mogoče zapreti prav ob skupnem sodelovanju socialnih partnerjev v Komisiji za opravo nepravilnosti, zato je sodelovanje SKUU toliko bolj zaželeno. Ob tem pa Vodstvo JZ RTV Slovenija kot dokončno obliko kompromisne rešitve SKUU poziva k umiku nekaterih spornih izjav iz citiranega dopisa – vse to v prid krepitvi socialnega dialoga in nenazadnje rešitvi, ki bo čim bolj pravilna in pravična.

S spoštovanjem.

Generalni direktor JZ RTV Slovenija
Anton Guzej
guzej podpis

V vednost:
– Ministrstvo za kulturo
– Ministrstvo za javno upravo
– g. Franc Orešnik, predsednik Nadzornega sveta JZ RTV Slovenija

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy