Plačsistem Komisija za odpravo nepravilnosti (3-9-2009)

2019-05-21T10:51:31+01:00

Nadzorni svet RTV Slovenija
g. Franc OREŠNIK, predsednik

g. Anton GUZEJ
generalni direktor RTV Slovenija

ZADEVA: Komisija za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti JZ RTV Slovenija ob prehodu na nov plačni sistem

Na pobudo Sindikata kulturnoumetniških ustvarjalcev RTV Slovenija oktobra lani je Ministrstvo za kulturo ob strokovni asistenci Direktorata za plače v javnem sektorju opravilo strokovni nadzor izvedbe prehoda na nov plačni sistem javnega sektorja v RTV Slovenija.
Sindikat sicer do danes ni prejel uradnega zapisa/poročila o izsledkih nadzora, neuradno pa je 22. avgusta prejel zapisnik o nadzoru, in to na enem od sestankov z vodstvom RTV.
Sindikat se je na 26. seji 1. 9. 2009 seznanil z izsledki nadzora, ni pa se spuščal v posamezne navedbe in ugotovitve tako glede prevedbe kot tudi ne v oceno finančnih učinkov, ker je v času pogajanj nenehno opozarjal na napačen pristop vodstva RTV k izvedbi plačnega sistema javnega sektorja v Javnem zavodu RTV, še posebej pa je opozarjal na izračun potrebnih sredstev in predhodni podpis dogovora o finančnih okvirih za izvedbo plačnega sistema. S tem je opozarjal na možne negativne posledice, tudi finančne, in na moralno, materialno in z zakonom določeno odgovornost edino vodstva za izvedbo prehoda na novi plačni sistem.
Vodstvo javnega zavoda je plačni sistem javnega sektorja dejansko zlorabilo za prefinjeno izvedbo prenove starega plačnega sistema, ki je bila v preteklosti s strani sindikata večkrat zavrnjena z utemeljitvami in oceno, da je neprimerna in da zapostavlja tradicionalne ustvarjalne poklice RTV, še zlasti umetniške, in vodi v njihovo popolno degradacijo. To se je dejansko tudi zgodilo, zato Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija ni pripravljen sodelovati v neki komisiji za odpravo nepravilnosti, ker ne gre samo za zdaj ugotovljene sistemske nepravilnosti, temveč tudi za konceptualno razhajanje med socialnima partnerjema. Še več, v nekaterih primerih, ni jih malo, bi lahko govorili o domnevno namernih nepravilnostih, kar pa bi morala preveriti pristojni državni organ.
Prvič v zgodovini nacionalne RTV smo imeli zaposleni pa tudi vse dosedanje politične opcije, vključno z aktualno (Državnim zborom kot nosilcem ustanoviteljskih pravic do RTV), priložnost, da v RTV zgradimo trden, pregleden in finančno vzdržen plačni sistem, ki bi v prihodnjem desetletju ali morda dveh zagotavljal tudi zaposlovanje najkakovostnejših visoko strokovnih in ustvarjalnih kadrov z inovativnim in inventivnim pogledom na razvoj programskih vsebin, še zlasti kulturnih in umetniških, in dejavnosti, ki le-te podpirajo. Ni nepomembno, da bi bila s tem zagotovljena tako potrebna avtonomija programskega ustvarjanja.
Ta prilika je žal izgubljena: najtežje je popravljati nekaj »novega« s starimi nazori in pogledi, ki izhajajo iz nestrokovnosti in nedojemanja ali nepoznavanja, v strokovnih službah in žal tudi vodstvu RTV, bistva nacionalne RTV; Javni zavod ni zgolj družbena režija, temveč kultura, različne umetniške zvrsti, lastne medijema, izobraževanje in obveščanje poslušalstva in gledalstva, vse, kar izhaja iz javnega interesa.
Plačni sistem javnega sektorja je zgodba, ki smo jo socialni partnerji v javnem sektorju pisali skoraj šest let, jo s podpisom Aneksa 1. avgusta 2008 končali, v RTV pa žal popačili (Aneks št. 2, nepravilne razvrstitve, ugotovljene nepravilnosti) v pičlih šestih mesecih in jo preimenovali v Prenova plačnega sistema.
Tej zgodbi je mnogo zaposlenih v RTV obrnilo hrbet, saj je povzročila gnev, anarhijo v programskih procesih, in kar je najhujše: skalila odnose med zaposlenimi. Vse to se že kaže v vse bolj pogostejših vidnih napakah.
Sindikat je že lansko leto pozval vodstvo RTV k odstopu, priprave na stavko pa zamrznil, zato ga zdaj poziva, da še pred iztekom mandata pravilno in pregledno izvede prehod na plačni sistem javnega sektorja, in ne zgolj vnese popravke. To bi omogočilo, da v RTV uresničimo primarni cilj, ki izhaja iz ZSPJS: odpravo vrednostnih neskladij med primerljivimi delovnimi mesti v RTV in v drugih delih javnega sektorja na podlagi izpogajanih za RTV značilnih in nosilnih orientacijskih delovnih mest, Aneksa h KP JZ RTV Slovenija, KPJS in ZSPJS.
Znova – petič – pa nadvse resno opozarjamo na nujnost dokončanja tabele Dogovor o primerljivosti delovnih mest iz Aneksa h KP JZ RTV S in njen pomen za pregledno in jasno izvedbo plačnega sistema po ZSPJS, saj pomeni uskladitev s sistemizacijo iz leta 1994, edino veljavno ob prehodu v plačni sistem po ZSPJS.

Peter Kosmač
predsednik

Obvestiti: Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za javno upravo
Javnost prek spletne strani SKUU RTV SLovenija

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy