Mnenja

/Mnenja
Mnenja 2019-05-12T10:14:41+01:00

IZJAVA ZA JAVNOSTI

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev ni podpisal Dogovora o načinu nadaljevanja pogajanj za sklenitev Kolektivne pogodbe za javni sektor, čeprav je ves čas štiriletnih pogajanj tvorno sodeloval in se zavzemal za to, da se udejanji Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in omenjena kolektivna pogodba.

Sprejemal in spoštoval je vse dogovorjene kriterije za opredelitev orientacijskih delovnih mest, tako po številu, rangu v programskem in izvedbenem procesu dela in izobrazbenih zahtevah.

Predlog sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev je bil tudi dvakrat v presoji/usklajevanju na resornem ministrstvu ob sodelovanju treh sindikatov, ki zastopajo delavce v kulturi v Republiki Sloveniji. V vseh letih pogajanj je veljal za usklajenega, saj o tem nobena stran nikoli ni izrekla dvoma.

V začetku končnice pogajanj je ta predlog doživel popolno izničenje in s tem razvrednotenje ustvarjalnega dela programskih in izvedbenih delavcev (scenarist, dramaturg, režiser, napovedovalec, mojstri zvoka, montaže in osvetljave, glasbeni urednik, koncertni mojster, producent, snemalec, kamerman in tajnica režije skript).

To izničenje sta povzročila vladna pogajalska skupina ob asistenci novega vodstva RTV Slovenija, ki sta s svojim nestrokovnim padalskim predlogom povzročila nezaupanje do sindikalnega predloga ODMN tudi v pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, in to do te mere, da je predsedstvo sindikata ocenilo, da Dogovora ne podpiše in da se začasno umakne s pogajanj; sprejelo pa je že sklep o začetku priprav na izvedbo opozorilne stavke tistih poklicnih skupin v RTV, ki so najbolj razvrednotene; ni se pa še dokončno odločilo o tem, da prekliče vse dosedanje podpise na listinah o usklajenosti uredb, členov zakonov in drugih podzakonskih predpisov, ki so nastajali vzporedno skozi pogajalski proces.

Zaposleni javni uslužbenci v RTV S, ki ustvarjamo, soustvarjamo in kakorkoli prispevamo k celostni programski ponudbi kulturnih in umetniških vsebin na radiu in televiziji nacionalnega pomena!, nismo pričakovali takšnega razpleta/zapleta na pogajanjih; še zlasti pa nismo pričakovali, da se bo uporabljal za izničenje sindikalnega predloga ODMN argument, ki ga je uporabil vladni predstavnik na pogajanjih.

Ko je utemeljeval predlog, po njihovem plačno cenejši vladno-vodstveno-ertevejevski predlog, je med »strokovnimi« argumenti navajal tudi to, da je tovrstnih kadrov, torej programskih in izvedbenih delavcev, dovolj na trgu delovne sile, in ocenil predlog sindikata za božanskega.

S tem je presegel mandat, ki mu ga je dala Vlada RS, kot izvajalka ustanoviteljskih pravic Javnega zavoda RTV Slovenija, saj je posegel v integriteto kulturnoumetniškega ustvarjanja v RTV Slovenija in napovedal zloveščo pot reševanja finančne in kadrovske sanacije osrednje kulturne ustanove v Sloveniji.

Nesprejemljiv za večino zaposlenih v RTV (pogosto jih vladna stran in vodstvo RTV imenuje: drugi/ostali zaposleni) je tudi nastop ministra za javno upravo v osrednji informativni oddaji TV Slovenija, TV-dnevniku. Ko je govoril o novem plačnem sistemu v javnem sektorju, je voditeljici sporočal, da se bodo plače novinarjem bistveno dvignile, ni se mu pa zdelo vredno povedati, kaj bo s plačami po novem sistemu za druge/ostale zaposlene v RTV Slovenija.

Ves čas smo na pogajanjih govorili o usklajevanju plač in odpravi nesorazmerij med primerljivimi delovnimi mesti v javnem sektorju, kar je tudi temeljni cilj Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in izvedbenih aktov.

Tako bi se na primer osnovne plače novinarjem v RTV S po vladno-vodstvenem predlogu dvignile, ne uskladile, za 7 (ca 30 %), ostalim! pa za slabe 3 (12 %) plačne razrede. Ob upoštevanju dodatkov za minulo delo in za stalnost pri delodajalcu po novem zakonu o delovnih razmerjih, ki sta, prvi nižji, drugi pa ni več predviden in se še ne ve, ali ga bo možno ohraniti, bi to pomenilo po vladno-vodstveno-ertevejevskem predlogu znižanje plač »ostalim« v RTVS.

Seveda bo Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev uporabil vse metode in sredstva sindikalnega boja, da uveljavi predlog, ki je bil v veljavi (tako po naboru kot tudi razvrščanju ODMN v plačne razrede), ob še sprejemljivem popuščanju, ves čas pogajanj.

Dogovor je na dan 13. 12. 2006, do 14.00 podpisalo 11/23 sindikatov javnega sektorja – tako smo ugotovili po glasovanju na seji pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, ki se je začela ob 9.30 in se končala 15 minut pred začetkom skupne seje Ožje vladne pogajalske skupine in Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

Peter KOSMAČ l. r.
predsednik

14. 12. 2006

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy