Domov2022-11-22T10:07:26+01:00

Naše poslanstvo

Sindikat SKUU kot oblika združevanja kulturnih in umetniških delavcev je s svojim delom in aktivnostmi začel že leta 1989 na tedanji RTV Ljubljana. Reprezentativnost v radiotelevizijski dejavnosti na Radioteleviziji Slovenija je dosegel leta 2003. S svojimi izhodišči, predlogi in zahtevami je leta 2008 pomembno prispeval k
uveljavitvi programskih in izvedbenih poklicev, ki jih zastopa. Še posebej pri kolektivnem dogovarjanju z vodstvom zavoda in prevrednotenju dela v višje plačne razrede, pozneje pa za zagotovitev ustreznejših pogojev pri delu. V primeru večjih nesoglasij in sporov z vodstvom je SKUU vselej poskrbel za pravočasno zaščito in brezplačno pravno pomoč in varstvo svojih članov.

Danes je naše delo osredotočeno predvsem na pogajanja za kolektivno pogodbo za javni sektor in sooblikovanje nove kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije je določen kot reprezentativni sindikat v radiotelevizijski dejavnosti.

VIDEO
Preberite več

Poklici

 Ustvarjalci, ki s svojim znanjem in sposobnostmi ustvarjajo televizijske in radijske vsebine.

Fotogalerija

Izbor fotografij različnih poklicev RTV Slovenija,
posnetih ob različnih priložnostih.

Pristopna izjava

PRISTOPNA IZJAVA za članstvo v odboru pogodbenih sodelavcev pri SKUU RTV Slovenija
(dokument se odpre v novem oknu in ga je mogoče natisniti. Lahko si shranite tudi MS WORD datoteko tukaj)

Aktualno

Aktualne novice in objave s področja delovanja Sindikata
kulturnih in umetniških ustvarjalcev.

Normativi, mnenje

Mag. marko Filli Generalni direktor RTV S Spoštovani! Sindikat je ponovno pregledal poslano različico Normativov za kreativne poklice in ugotavlja, da se sedanja bistveno ne razlikuje od prejšnjih - nanje je

Javni poziv

Ustvarjalci kulturnih in umetniških programov RTV Slovenija, organizirani v Sindikatu kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV S, smo bili prek tiskanih medijev in nekaterih spletnih portalov seznanjeni s pravno farso imenovanja generalnega

Preberite vse novice
Go to Top