Predstavitev kandidature ŽIGE STANIČA za člana Nadzornega sveta

Žiga Stanič

Na volitvah, 8. januarja 2014, kandidiram za člana Programskega sveta RTV (2014-2018) kot predstavnik za kulturno in umetniško dejavnost.

Od leta 2002 sem zaposlen kot glasbeni producent Simfoničnega orkestra RTV, po izobrazbi sem doktor znanosti, akademski glasbenik pianist, komponist in profesor glasbene teorije. Razlog za mojo kandidaturo je povezovalna funkcija, ki predstavlja pomemen del mojega profesionalnega življenja v okviru RTV.

Zaradi tega bom za razliko od ostalih kandidatov bržkone bolj zastopal interese delavcev.

Dobro so mi poznana izhodišča kulturnih in umetniških delavcev v zavodu, prav tako pa tudi situacija v slovenski kulturi nasploh. Med pomembnimi cilji, h katerim bi moral Programski svet stremeti, in h katerim si bom sam prizadeval peljati svoje misli, je ozaveščanje javnosti, da je Zavod RTV osrednja slovenska kulturna ustanova. Hkrati je strateškega in ključnega pomena dvig ugleda Zavoda RTV v okviru slovenskega javnega mnenja.
V tej smeri bodo usmerjena moja dejanja.

Žiga Stanič, januar 2014.