KANDIDATNE LISTE ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV DELAVCEV NA VOLITVAH DNE 8. JANUARJA 2014 IN SKLEPI VOLILNE KOMISIJE O ZAVRNITVI PREDLOGOV KANDIDATUR

Volilna komisija RTV Slovenija je po sprejemu sklepov o zakonitosti predlaganih kandidatur dne 12. 12. 2013 ugotovila, da 18 predlaganih kandidatov izpolnjuje pogoje, razpisane za volitve predstavnikov delavcev v organe zavoda, zato na podlagi 35. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov zaposlenih v organe upravljanja, soupravljanja in nadzora zavoda RTV Slovenija (Svet delavcev, dne 19.3.2009) objavlja štiri kandidatne liste:


 

KANDIDATNA LISTA
ZA VOLITVE TREH PREDSTAVNIKOV DELAVCEV ZA ČLANE
PROGRAMSKEGA SVETA 
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018

A) PREDSTAVNIK ZA KULTURNO IN UMETNIŠKO DEJAVNOST

1. Dr. Luisa ANTONI RCKP –  Uredništvo KUIOR programa
Predlagatelj: najmanj 50 zaposlenih z aktivno volilno pravico
2. Nataša BOLČINA ŽGAVEC TVS – Skupina za razvedrilne oddaje
Predlagatelj: Sindikat  delavcev radiodifuzije Slovenije
3. Mag. Andrej DOBLEHAR TVS – Uredništvo izobraževalnega prog.
Predlagatelj: najmanj 50 zaposlenih z aktivno volilno pravico
4. Aleksander HRIBAR RAS – Uredništvo razvedrilnega programa
Predlagatelj: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija
5. Dr. Žiga STANIČ GP – Produk. skup. za resno in zab. glasbo
Predlagatelj: najmanj 50 zaposlenih z aktivno volilno pravico

 

B) PREDSTAVNIK ZA INFORMATIVNO DEJAVNOST

1. Igor Evgen BERGANT TVS – dnevno informativni program
Predlagatelj: najmanj 50 zaposlenih z aktivno volilno pravico
2. Neva ZAJC TVS –  uredništvo dnevnega programa
Predlagatelj: Sindikat novinarjev Slovenije, Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija

 

C) PREDSTAVNIK ZA TEHNIČNO DEJAVNOST

1. Igor KURALT RCKP – Terenska produkcija
Predlagatelj: Sindikat  delavcev radiodifuzije Slovenije
2. Tom ZALAZNIK SKUP. DEJAVNOSTI – Svet delavcev
Predlagatelj: Sindikat  delavcev radiodifuzije Slovenije

 


 

KANDIDATNA LISTA 
ZA VOLITVE DVEH PREDSTAVNIKOV DELAVCEV ZA ČLANA
NADZORNEGA SVETA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018

1. Jože KNEZ TVS –  Vodstvo – TV produkcija
Predlagatelj: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija
2. Denis MIKLAVČIČ TVS –  Vodstvo – TV izvedba
Predlagatelj: Sindikat Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenija
3. Boris RENER GP – Produk. skup. za resno in zab. glasbo
Predlagatelj: najmanj 50 zaposlenih z aktivno volilno pravico
4. Simeona ROGELJ RAS – Ured. notranje polit. in gosp. oddaj
Predlagatelj: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija
Predlagatelj: Sindikat novinarjev Slovenije, Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija
5. Suzana VIDAS KAROLI SKUP. DEJAVNOSTI –  Vodstvo – mednarodno sodelovanje
Predlagatelj: : najmanj 50 zaposlenih z aktivno volilno pravico
6. Davorin ŽNIDARIČ OZ – OC Krvavec
Predlagatelj: Sindikat  delavcev radiodifuzije Slovenije
7. Martin ŽVELC MEDIATEKA – Vodstvo
Predlagatelj: Sindikat  delavcev radiodifuzije Slovenije

 


 

KANDIDATNA LISTA
ZA VOLITVE   PREDSTAVNIKA DELAVCEV ZA ČLANA
PROGRAMSKEGA ODBORA ZA ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018

1. Ornella ROSSETTO RADETICCHIO UPE RA PROGRAM ZA ITALJ. NAROD. SKUP.  – Uredn. inf. programa
Predlagatelj: najmanj devet zaposlenih z aktivno volilno pravico

 


 

KANDIDATNA LISTA
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA DELAVCEV ZA ČLANA
PROGRAMSKEGA ODBORA ZA MADŽARSKI NARODNOSTNI PROGRAM
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018

1. Edit GÖNC PROGRAM ZA MADŽ. NARODNO SKUPNOST – Uredništvo informativnega programa
Predlagatelj: najmanj pet zaposlenih z aktivno volilno pravico

 


Ljubljana, 12.12.2013 

Volilna komisija RTV Slovenija
Predsednica: Vesna Marn, l.r.
Članica: Olga Pozvek, l.r.
Članica: Branka Steindl Keček, l.r.