g. Vinko VASLE
direktor RA Slovenija

Zadeva: Delovanje glasbenega dela programa ARS

Spoštovani,

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV S je bil na 34. seji 23. 9. 2008 seznanjen s problematiko vodenja uredništva  in posledično zaostrenimi delovnimi odnosi  v uredništvu . Po poglobljeni razpravi je sprejel

SKLEP 2/3: Sindikat Kulturnih in umetniških ustvarjalcev poziva direktorja Radia Slovenija g. Vinka Vasleta, da takoj zagotovi kadrovsko konsolidacijo uredništva za resno glasbo.
Sindikat  bo na prihodnji seji sprejel dokončen sklep o morebitnem  izreku nezaupnice odgovorni osebi in vseh nadaljnjih postopkih za njeno razrešitev.

Utemeljitev sklepa:

Vse od začetka avgusta letos odgovorna oseba, kljub večkratnim pozivom ustvarjalcev glasbenega dela programa ARS, še ni  odpravila kriznih razmer v uredništvu za resno glasbo. Programsko in pravno nedopustno je, da odgovorna oseba dopušča prenos odločitev, ki  so v izključni pristojnosti urednika uredništva, na »resorne« urednike.
Vodstvo Radia Slovenija vse do danes tako ni pokazalo nikakršne pripravljenosti zagotoviti standarda programskega vodenja uredništva, kot to izhaja iz Statuta RTV in pooblastil  ter pristojnosti direktorja.
Na podlagi opisanih  okoliščin tudi ni jasna zasnova vodenja uredništva v prihodnje;  še zlasti pa vzbuja skrb dejstvo, da je pred uredništvom začetek nove koncertne sezone in s tem stopnjevanje delovnih obveznostih urednikov.

Peter Kosmač
predsednik

V vednost: – Odbor Državnega zbora za kulturo
–  Stane Granda, predsednik Programskega sveta RTV S
– Anton GUZEJ, generalni direktor RTV S
Seznanitev širše javnosti: objava na spletni strani SKUU RTV S