Normativi, mnenje

2019-05-21T12:08:47+01:00

Mag. marko Filli
Generalni direktor RTV S

Spoštovani!

Sindikat je ponovno pregledal poslano različico Normativov za kreativne poklice in ugotavlja, da se sedanja bistveno ne razlikuje od prejšnjih – nanje je SKUU že dal negativno mnenje. Zato je po obravnavi in po glasovanju o njihovi sprejemljivosti za različne ustvarjalne poklicne skupine predsedstvo SKUU ponovno izglasovalo negativno mnenje. Temu dodaja naslednje argumente:

Prva ugotovitev je, da niso bile upoštevane pripombe na potrebne ure za pripravo različnih tipov oddaj (četudi je zapisano, da se je projektna skupina posvetovala s kreativnimi pripravljavci oddaj … ), in še posebej je to vidno pri pogovornih oddajah, panelnih oddajah, glasbenih oddajah, radijskih igrah, izobraževalnih in izobraževalno dokumentarnih oddajah ter pri zvrsteh novinarskega dela.

Namen tega »prilagojenega« normiranja postane jasen pri poglavju Smiselna uporaba … in navedeni možnosti korenčka (povečan obseg dela v polni vrednosti za 3 in 6-mesečno obdobje, četudi gre morda za odlično kakovost, pač prilagojena raba zakona) in palice (nedoseganje normativa, ki ga sicer noben zakon ne določa ali zahteva) v obliki nadzora, pogovorov, prerazporeditev, in sicer se jasno izkaže kot najvažnejše, kar morajo ti normativi doseči, in to je tudi predlagano, povezava normativov in sistemizacije. Slednjo bi bilo potrebno spričo teh normativov pregledati zaradi ustreznosti, in to naj bi naredili vsi vodilni in vodstveni delavci pred sprejemom PPN-ja. Križanje s PPN-jem pa naj pokaže, koliko ljudi okvirno (sploh) potrebujemo. Zanimivo, ni niti predvidena možnost, da bi za posamičen PPN morda lahko bilo zaposlenih premalo sodelavcev, edini rezultat tega postopka je po tem predlogu merjen v dejanskih prihrankih, ki so posledica nezasedenih delovnih mest. Ta proces bi bil za urednike in vodje celo zavezujoč – v obliki izjave, da vsaj tri leta ne bodo poskušali nadomeščati sodelavcev, ki predčasno odhajajo v pokoj! PPN gor ali dol – novega ustvarjalca ali novinarja nobenega. V tej fazi bi najbrž prišlo na vrsto, da se profesionalna produkcija programov nacionalne radiotelevizije v PPN-ju prilagodi sistemizaciji.
Ob dosledni uvedbi ciljnega vodenja, kot najprimernejši metodi za doseganje kakovosti in obsega programskih izdelkov, bi bila prav gotovo zagotovljena enakomernejša in bolj racionalna obremenitev ustvarjalnih sodelavcev.

Normativi v povezavi z RLP-ji: predlog vidi najprej nedoseganje delovnih obveznosti kot krivde sodelavca, potem pa tudi brez krivde sodelavca. Pri tem gladko izenači normative (ki jih zakon ne določa) in delovne obveznosti, kakor jih določa zakon. Malo jabolk, zmešamo, pa imamo hruške … Tudi ocene za RLP so po tem predlogu v povezavi z normativi. Na prvem mestu je količina, potem kakovost, in vse leto maksimalno nagrajevanje – tak ustvarjalec si zasluži petico. Vse drugo je vezano na povprečje kolektiva – to kar najbolj neopredmeteno in neopredeljeno merilo, ki ga določi – kdo? Navedene ocene seveda ne sledijo določbam o ocenah v Uredbi.

Predlog predvideva tudi spremembo določbe o zniževanju zahtevanega obsega dela (v sedaj veljavnem dokumentu ni govora o zahtevanem obsegu dela, le o obsegu dela), če ne s spremembo zakona, morda z internimi akti … Obseg dela ta predlog izenačuje z normo (ki nima zakonske podlage …) po teh normativih.

Predlog ima naslednje hude pomanjkljivosti:

– Neupoštevanje pripomb na prvi predlog, neupoštevanje profesionalnih standardov, ki so že v uporabi, podvrenotena priprava oddaj
– Neupoštevanje določb zakona in manipulacija pri uporabi povečanega obsega dela
– Merjenje prvenstveno količine, kakovost je v oklepaju (stran 20)
– Namen zmanjševanja števila ustvarjalnih sodelavcev z manipulacijo – zmanjševanjem obsega in predvsem kakovosti (vsakokratnega?)PPN-ja
– Primarno negativna naravnanost normativov v nezasedena delovna mesta in popolna odsotnost zanimanja za podhranjeno zastopane profile v sistemizaciji
– Nedopustno izenačevanje internega akta z zakonskimi podlagami
– Manipulacija RLP-jev, kaže na nepoznavanje področja
– Neoprijemljive postavke merjenja – npr. povprečje kolektiva na področju delovnih dosežkov

Peter Kosmač lr.
predsednik

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy