Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev
g. Peter Kosmač

Datum: 1. 12. 2008
Št.: 01-440/208 Spoštovani!

TABELA PRIMERLJIVOSTI DELOVNIH MEST
Tabela o primerljivosti delovnih mest z dne, 18.06.2008 žal ni bila nikoli dokončno usklajena med vodstvom in sindikati (>pozelenela<). Po tem datumu so še vedno potekala pogajanja in dodajala so se še nova delovna mesta (predvsem v tarifnem razredu VII/1). O vsebini tej tabele in s tem primerljivosti delovnih mest smo prenehali na točki, ko je vodstvo pristalo, da v skupinah Kamermanov, Snemalcev in Montažerjev, ni delovnih mest v V. in VI. tarifni skupini. V primeru našega Zavoda nismo zgolj prevedli starih delovnih mest v nov plačni sistem, ampak smo tudi združevali stara delovna mesta.

Kot sami veste smo bili vsi v časovni stiski, če izvzamemo to, da so se stvari dogajale čez poletje in je bilo socialnimi partnerjem glavna naloga, pravočasno uskladiti plačne razrede novih delovnih mest, saj bi le tako lahko tudi Javni zavod RTV Slovenija pristopil v Javni sektor.

Naloga, da se tabela primerljivosti delovnih mest uskladi izhaja iz podpisanega Aneksa h Kolektivni pogodbi Javnega zavoda RTV Slovenija in upamo, da bomo, tako kot smo do sedaj, dosegli dogovor, ki bo za obe strani sprejemljiv. Delovna skupina (Miklič, Valič, Ravnikar, Gruden Marucelj, Cmiljanič) je prvi pregled tabele naredila in oboji smo obljubili, da bomo nekaj nerazrešenih stvari pregledali. V skupini delodajalca smo tabelo dopolnili z vsemi novimi delovnimi mesti in vam poslali naš predlog primerljivosti. Pričakovali smo, da boste na predlog odgovorili konkretno in navedli kje so napake, ne pa da odgovorite, da so spremembe nedopustne.

OPISI DELOVNIH MEST
Opisi delovnih mest so bili popravljeni in dopolnjeni z vsemi tehtnimi dopolnitvami, ki so jih do te faze podali vodje in sindikati. Strokovne službe še vedno čakajo, kdaj bodo predstavniki SKUU imeli čas, da še enkrat ponovno pregledamo opise delovnih mest.

DELOVNO MESTO REŽISER ZVOKA
Delovno mesto Režiser zvoka, je bilo usklajeno in dogovorjeno z obema socialnima partnerjema SKUU in SDRS. Vsi sedanji popravki in spremembe so lahko spremenjene le skupaj z njimi. Glede vodstvenih delovnih mest pa je bilo dogovorjeno, da bodo socialni partnerji upoštevali predloge vodstva. Socialni partnerji so aneks h kolektivni pogodbi podpisali, kar pomeni, da so se strinjali s predlaganimi delovnimi mesti.

Prvo leto uveljavitve plačnega sistema je še čas analiz. Vse napake, ki bodo ugotovljene, bomo skupaj s socialnimi partnerji sporazumno odpravili.

Lep pozdrav.

Generalni direktor RTV Slovenija
Anton Guzej V vednost:

– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, g. Tom Zalaznik
– Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, g. Jože Skok