REPUBLIKA SLOVENIJA
DELOVNO IN SOCIALNO SODISCE
V LJ CBLJANI

S O D B A
V  I M E N U  L J U D S T V A

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v senatu, ki so ga sestavljali okrožni sodnik svetnik Dušan Medved kot predsednik senata ter sodnika porotnika Jožef Erčulj in Marija Požlep kot člana senata,

v kolektivnem delo vnem sporu predlagatelja: SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnien Tanja Vivoda Radilovič iz Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko: VOLILNA KOMISIJA RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec Miha Šenica, zaradi neveljavnosti volitev, po 8. julija 2014 opravljeni glavni obravnavi in seji senata istega dne,Celotno sodbo si preberite na tej povezavi   (Visoka kakovost, 4373 kB)
Celotno sodbo si preberite na tej povezavi   (Nizka kakovost, 519 kB)

OPOMBA: Za ogled potrebujete PDF bralnik dokumentov. S klikom se dokument odpre v novem oknu. Dokument je ustvarjen tako, da se da iz njega kopirati besedilo.