SKUPNA IZJAVA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV RTV SLOVENIJA
NA DAN STAVKE JAVNEGA SEKTORJA 23.1.2013

Zaposleni in drugi sodelavci na Radioteleviziji Slovenija se pridružujemo stavki in podpiramo skupne zahteve sindikatov javnega sektorja. Posebej poudarjamo zahtevo, da Vlada RS mora spoštovati svoje z zakoni določene obveznosti, sklenjene kolektivne pogodbe in dogovore, ter da ne sme samovoljno posegati v dogovorjene pravice zaposlenih in ogrožati socialne države, obsega in kakovosti javnih storitev za državljane. Del teh je tudi delo, ki ga opravljamo na Radioteleviziji Slovenija, zato od vlade zahtevamo, da zagotovi stabilno financiranje, spoštuje institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija.

Od vlade zahtevamo, da višino RTV-prispevka vrne na raven pred 1. januarjem 2013, in da financiranje naše dejavnosti celovito uredi znotraj Zakona o RTV Slovenija. S spremembami in dopolnitvami, za katere pričakujemo, da bodo sprejete v najkrajšem času, naj zagotovi stabilen mehanizem določanja višine prispevka in financiranje primerno obsegu javne službe, ki jo opravlja RTV Slovenija.

Vse, ki sodelujejo v političnem življenju države, pozivamo, naj se vzdržijo neprimernih javnih ocen našega dela in ne razširjajo sporočil, ki jih je razumeti kot napad na neodvisno in avtonomno delo novinarjev in drugih ustvarjalcev programov Radiotelevizije Slovenija.

Vodstvo RTV Slovenija pozivamo, naj še več prispeva k boljšemu delovanju javne radiotelevizije, in naj javnost sproti seznani z rešitvami, ki bodo prepričale, da si vsi enako prizadevamo ponuditi največ in najbolj kakovostno, kar državljanom lahko ponudi javna radiotelevizija.

Stavkovni odbor zaposlenih in drugih sodelavcev Radiotelevizije Slovenija

V Ljubljani, 23. januarja 2013