Ljubljana, 10.06.2008

Obvestilo pogajalski komisiji JS in RTV S

Sindikat Kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV S je na 21. seji, 10.06.2008 ponovno obravnaval rezultate pogajanj za sprejem Aneksa h KP JZ RTV S in sprejel sklep :
SKUU RTV S pooblašča predsednika Petra Kosmača, da se udeleži podpisovanja aneksov h KP dejavnosti in poklicev dne 11.06.2008, vendar brez mandata za podpis Aneksa h KP JZ RTV S.

Utemeljitev:

1. Nabor delovnih mest v RTV z dne 10.06. 2008 je sprejemljiv do tiste mere, ki omogoča razvrščanje delovna mesta v plačne razrede.

2. SKUU RTV S nadalje ugotavlja, da do 10.06. 2008 še niso usklajena delovna mesta (TR- izobrazba 7/1 in 7/2), npr: producent programa, direktor fotografije, snemalec (7/1), glavni kamerman, kamerman specialist, TV in filmski snemalec (7/1), montažer (7/1), media planer, urednik predvajanja, lektor – prevajalec, glavni načrtovalec TV sporedov, režiser prvak, glasbeni producent, realizator oddaj, redaktor in druga pomembna delovna mesta iz nabora (cca 60 DM).

3. Podpis na tako neusklajen dokument ni možen, še zlasti ker vodstvo RTV vse do danes, 10. 06. 2008 ni posredovalo sindikatu jasnih finančnih okvirov za izvedbo plačnega sistema.

4. SKUU RTV S kot sprejemljivo ocenjuje zagotovilo generalnega direktorja Antona Guzeja na pogajanjih RTV za Aneks h KP JZ RTV S, da bo kot podpisnik Aneksa v imenu delodajalca podpisal tako aneks h KP za RTV S kot aneks h KP za poklicne novinarje v RTVS istočasno. Predčasen podpis (11.06.2008) aneksa h KPPN pa bi pomenil potrditev že izraženih dvomov o korektnosti izvedbe sistema plač JS v RTV S in o kredibilnosti vodstva javnega zavoda RTV S in ponovnih dvomov v nadaljevanje zaupanega mandata vodstvu, na kar je SKUU že opozoril.

Peter Kosmač, l.r.
predsednik