Sklep 20. seje SKUUU ločena pogajanja (20-5-2008)

2019-05-21T11:10:46+01:00

g. Anton GUZEJ,
generalni direktor RTV
pogajalska komisija RTV

Zadeva:

Sklep 20. seje SKUU z dne 20. 5. 2008 Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev je na 20. seji 20. 5. 2008 analiziral predlog nabora in opisa delovnih mest ter njihove razvrstitve v plačne razrede; posebej je proučil še dinamiko dosedanjih pogajanj in opcijo za nadaljevanje le-teh na obstoječi način ter sprejel

SKLEP 2/1: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev nepreklicno poziva  vodstvo Javnega zavoda RTV S k ločenim pogajanjem za plačno podskupino G1, torej pogajanja med SKUU in vodstvom RTV.

Utemeljitev: Do sedaj opravljeno >skupno< pogajalsko delo kaľe, da sprejem (podpis) aneksa h KP JZ RTV ne bo moľen v okvirno določenem času (10. junij in prva izplačila po novem septembra 2008).
Še zlasti na to zdaj odločilno vpliva nova ovira: objavljen parafiran predlog razvrstitev delovnih mest za poklic novinar v dejavnosti RTV, ki dejansko korenito spreminja vrednostna razmerja med primerljivimi umetniškimi delovnimi mesti in tistimi, na katerih se izvaja t.i. strokovna dela na področju kulture v dejavnosti Radia in Televizije .  S temi, za SKUU RTV S novimi dejstvi, je poziv utemeljen.

Peter Kosmač
predsednik

Pripis: Na 4. izredni seji SUUU RTV S , ki je bila sklicana na pobudo generalnega  direktorja RTV S, g. Antona Guzeja, je bilo sklenjeno, da bo vodstvo pripravilo predlog Dogovora o finančnih okvirih za izvedbo plačnega sistema javnega sektorja v RTV S; kot pomoč za pripravo Dogovora je sindikat pripravil strukturo vsebine le-tega. Do danes od vodstva nismo prejeli nikakršnega pisnega odgovora ali sporočila, zato ob vse hujšem in utemeljenem nezadovoljstvu zaposlenih sindikat nadaljuje priprave za razglasitev opozorilne stavke.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy