ga. Irma PAVLINIČ KREBS ministrica za javno upravo

g. mag. Milan Martin CVIKL generalni sekretar Vlade RS

Spoštovana gospa ministrica! Spoštovani gospod sekretar!

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija je pozorno spremljal prizadevanja Vlade RS, da bi recesija v svetovnem gospodarstvu čim manj prizadela slovensko gospodarstvo in dejavnosti, ki so posredno ali neposredno odvisne od le-tega. V postopkih odločanja o predlaganih ukrepih smo ocenili, da so ti potrebni, o tem, v kakšni obliki in izvedbi, pa podprli usmeritev k pogajanjem.
Tudi pri ukrepu, ki se dotika letnega regresa, smo pripravili konkreten predlog in ga na pogajanjih znotraj sindikatov javnega sektorja tudi predstavili 4. 2. 2009. Dovolite, da ga tudi Vam:
Zniževanje regresa bi bilo možno, predlagani algoritem pa: javni uslužbenci, ki so razvrščeni (delovna mesta) od 56. do 65. PR, ne prejmejo regresa, razvrščenim od 46. do 55. PR se regres prepolovi, od 36. do 45. PR se regres zniža za 15 %; vsem drugim pa regres ostaja v višini, kot je določena v ZSPJS.
Ko smo prejeli vladni predlog tega ukrepa, smo ugotovili, da sta si blizu.
Na seji sindikatov JS 13. 2. 2009 je bil ob predlogu za diferencirano izplačilo regresa po burni razpravi sprejet predlog za ločevanje med člani in nečlani sindikatov, kar je SKUU RTV S ostro zavrnil z utemeljitvijo, da je tako početje nemoralno, še več, da je kršitev Ustave RS, Zakona o reprezentativnosti sindikatov in mednarodnih konvencij. Nekateri »veliki« sindikati, ki se jim, tako domnevamo, osipa članstvo, skušajo s takšnim predlogom izvajati pritisk na javne uslužbence, da se včlanijo v sindikat. Včlanitev je prostovoljna in ne more biti posledica nobene oblike pritiska.
Sindikat KUU RTV S bo, v primeru, da pride od opisanega razlikovanja, vložil na Ustavno sodišče RS pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti takšnega ravnanja.

Peter Kosmač, lr.
predsednik

Objaviti: – mediji prek STA,
– spletna stran SKUU RTV Slovenija