Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo

Zadeva: Predloga sprememb in dopolnitev Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija 

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki zastopa ustvarjalce kulturnih in umetniških vsebin na Radioteleviziji Slovenija, podaja k predlogu navedenega zakona naslednja predloga sprememb in dopolnitev v obliki amandmajev:

1. V poglavju št. 2 Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona k točki 2.2 Načela se doda odstavek: V strukturi programov, določenih v obstoječem ZRTVS-1, mora RTV Slovenija zagotoviti financiranje kulturnih in umetniških programov na Radioteleviziji Slovenija (igrani program, dokumentarni program, oddaje o kulturi, oddaje o glasbi, resni glasbi in baletu, verske oddaje, otroški in mladinski program, izobraževalni program, tuji igrani in dokumentarni program) v višini 70 odstotkov financiranja vseh programov.

Utemeljitev: Kakor izhaja iz 4. člena obstoječega ZRTVS-1, so kulturne in umetniške vsebine najobširnejši sestavni del programov nacionalnega javnega servisa RTV Slovenija. Analize kažejo na stalen trend upadanja sredstev, ki se tem programom (in tudi razvedrilnim) namenjajo v letnih programsko-produkcijskih načrtih. Zato se kaže že skrb vzbujajoče krčenje teh programov, za razliko od športnih in informativnih, katerih obseg narašča, kljub temu, da so informativne in športne vsebine dostopne občinstvu tudi v drugih medijih. Ker je RTV Slovenija izrecno odgovorna za zagotavljanje kulturnih in umetniških programov, tudi razvedrilnih, za subjekte iz 1. člena obstoječega ZRTVS-1, bi bila predlagana dikcija rešitev za nadaljnji obstoj javnega servisa v tej funkciji.

2. Ob točki 2.3 Poglavitne rešitve, točka 1, resno opozarjamo, da so tematski televizijski programi, za katere je značilna tematska ali žanrska istovrstnost (?) in so namenjeni specifičnemu segmentu gledalcev, izjemno draga in za razmere, v kakršnih posluje in ustvarja RTV Slovenija, predraga programska oblika. Prava rešitev so tematsko in žanrsko uravnoteženi programski pasovi obstoječih televizijskih sporedov, v katerih ne prevladujeta informacija in šport. Uvedba dodatnega, torej 4. sporeda, bi z vidika zapolnitve programske sheme v teh razmerah pomenila finančni in produkcijski zlom. 

Peter Kosmač, predsednik