ČISTOPIS priloge AKTA o ustanovitvi Konfederacije reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji.

KONFEDERACIJA SINDIKATOV V MEDIJSKIH DEJAVNOSTIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

PRAVILA FINANCIRANJA DELOVANJA KONFEDERACIJE

I. Delovanje konfederacije se lahko financira iz sredstev članov Konfederacije, vključenih v konfederacijo, donatorskih sredstev in drugih zakonitih virov delodajalcev po pogodbi o zagotavljanju pogojev za delo sindikatov.

II. Konfederacija ima lasten transakcijski račun pri izbrani banki, na katerem se zbirajo sredstva, ki jih po predhodnem dogovoru združujejo sindikati in to le na podlagi računov in predračunov – ocene stroškov delovanja.

III. Način zbiranja sredstev se izvede na podlagi števila članov posameznega sindikata, ki se ugotavlja neposredno pred nastankom stroškov.

IV. Konfederacija nima profesionalnih – plačanih funkcij in nobenih nagrad.

V. Podpisnik virmanov za plačilo računov je trenutni predsednik konfederacije ali njegov namestnik.

VI. Izplačilo nadomestila dohodka delavcem za čas stavke, ki jo napove posamezni sindikat član konfederacije lahko financira Konfederacija, za kar se oblikuje poseben sklad. V primeru oklica stavke s strani konfederacije, se oblikuje poseben skupni sklad, sindikati člani konfederacije prispevajo sredstva sorazmerno s številom svojih članov v enakih deležih.