PREDSEDSTVO
    

G. Anton GUZEJ,
generalni direktor RTV S

Zadeva: Povabilo na sejo sindikata

Spoštovani,

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV S  je na 17. seji 8. 5. 2007 med drugim razpravljal o nerazumljivem in za zaposlene v RTV škodljivem načinu vstopanja v plačni sistem javnega sektorja, ki je ponujen v obliki  predloga pogajalski komisiji v javnem sektorju in za nadaljnji zakonodajni postopek v državnemu zboru. Znano je, da se SKUU RTV S z načinom prevedbe plač ni strinjal, saj je za verodostojen izračun oziroma preračun plač zaposlenih v njem preveč spremenljivk – (ne)upoštevanje dodatkov – in neznank – meril za priznavanje (ne)napredovanja v preteklosti, aneksov in dodatka za stalnost kot oblike napredovanja itd.
Tako iz poklicnih skupin prihaja vse več zahtev za izvedbo določenih sindikalnih aktivnosti (še zlasti zaradi plačnih neskladij v RTVS in s primerljivimi poklici v javnem sektorju – ODMN RTV!) za spremenjen način dela (planiranje) in za poplačilo opravljenih nadur, torej tudi za humanizacijo delovnih – programskih procesov .
A razmere so že nevzdržne: odhajajo kadri z mojstrskimi znanji in veščinami na eni strani, na drugi pa prihajajo v programske procese kadri brez potrebnih znanj in strokovnih referenc. Profesionalna raven se nezadržno znižuje, in prav tako po tehnični plati!
Vsekakor  nesprejemljiv pa je tudi odnos do ustvarjalcev kulturnoumetniških vsebin: kaže se v nerazumljivih selitvah v prostore, ki onemogočajo kakovostno ustvarjalno delo, v izrazito podcenjevalnem vrednotenju avtorskih poklicev in ne nazadnje v neustreznem vrednotenju (napredovanja) mednarodnih priznanj, ki jih prejemajo ustvarjalci.
Ker se je vse to in še marsikaj  nakopičilo v zadnjem letu, je sindikat sklenil, da vas ponovno povabi na svojo sejo 14. 5. 2007 ob 12.30 uri v veliki sejni sobi TV-centra, predno dokončno sprejme odločitev o izreku  nezaupnice vodstvu RTV.
Akumulacija, o kateri beremo v časnikih Dnevnik in Delo,  pa je vsekakor ostanek dohodka, ki  ga zlahka razumemo  tudi kot neplačano delo zaposlenim, ne le prihranek in učinkovito vodenje RTV- sistema.

Peter Kosmač  l.r.
predsednik