Odprto pismo ustvarjalcev Tretjega programa – programa Ars Radia Slovenija

Tretji program – program Ars je kulturna institucija s 45-letno tradicijo, ki ponuja svojim poslušalkam in poslušalcem vrhunske glasbene, literarne, kulturne in igrane vsebine ter kontinuirano bogati arhiv umetniških vsebin.

V minulih dveh, treh letih se je položaj Tretjega programa poslabšal. Prav zato, ker želimo ohraniti visoko kakovost našega programa, se obračamo na najširšo javnost, da opozorimo na nekatere nujne spremembe in izboljšave.

Podpisani poudarjamo, da bi bila nujna ponovna uvedba enotnega Glasbenega programa na ravni odgovornega uredništva. To bi zagotovilo enotno strokovno vodstvo, produkcijsko in programsko povezanost ter boljše pogoje za spodbujanje slovenske glasbene produkcije, aktivno spremljanje sodobnega glasbenega dogajanja doma in v mednarodnem prostoru ter hkrati izpolnilo zakonsko zahtevo po arhivskih snemanjih slovenske glasbe, k čemur smo zavezani z Dovoljenjem za predvajanje APEK.

Predlagamo tudi spremembo Zakona o medijih v tistem delu, ki zahteva dnevno predvajanje 40% slovenske glasbe oziroma glasbene produkcije. Predlagamo znižanje deleža na 20% in spremembo formalne zahteve (po predvajanju) v zgolj priporočilo (v skladu z evropskimi standardi).

V času veljavnosti sedanjega zakona o RTV se je vodstvo Radia Slovenija večkrat odločilo za zaposlovanje vodstvenih delavcev (odgovornih urednikov, vršilcev dolžnosti odgovornih urednikov in urednikov uredništev), ne da bi pri tem upoštevalo mnenje kolektiva. Prepričani smo, da je soglasje kolektiva eno izmed jamstev za kakovostno in strokovno utemeljeno izbiro. Zato predlagamo, naj bo soglasje zaposlenih ob imenovanju odgovornih urednikov, vršilcev dolžnosti odgovornih urednikov in urednikov uredništev zavezujoče.

Bistvo programa Ars je vsebina. Zato z zaskrbljenostjo spremljamo težnje po podreditvi vsebinskega in ustvarjalnega dela tržnim zakonitostim. To se je v zadnjem času pokazalo v zmanjšanju vloge Programskega sveta, zlasti na področju problematike s kulturno-umetniškega področja. Menimo, da bi bilo potrebno kompetence Programskega sveta in njegovih komisij okrepiti in doseči, da bi bile njihove odločitve in sklepi zavezujoči.

Program Ars je edini program v Sloveniji, ki ne sme predvajati komercialnih vsebin, zato je stabilno in dolgoročno financiranje tega programa nujno. Treba je tudi preprečiti finančno samovoljo vodstva Radia Slovenija pri prelivanju sredstev med posameznimi organizacijskimi enotami in odgovornimi uredništvi.

S programa odhajajo nadarjeni in specifično ter vrhunsko usposobljeni kadri, ki se oblikujejo več let. Zato je nujno potrebno načrtovati in uresničevati progresivno kadrovsko politiko; ob tem podpisani poudarjamo, da je treba sistematično in v skladu z zakonom urediti in urejati položaj honorarnih sodelavk in sodelavcev.

Menimo, da je nujno, da zavod RTV Slovenija zagotovi tehnične in druge pogoje za popolno slišnost Tretjega programa po vsem slovenskem kulturnem prostoru.

Predvsem pa je pomembno, da se ob morebitnih spremembah Zakona o RTV Slovenija ne ponovi zgodba izpred nekaj let, ko sta se za prevlado na RTV Slovenija spopadli dve politični opciji. To je bilo sicer povsem legalno, tudi legitimno, pa vendar je zaradi mnogih kadrovskih rešitev in konceptualnih napak škodilo predvsem programu. Zato apeliramo na bralke in bralce (med politiki), da iščejo konsenzualne odgovore ter podprejo tiste zakonske in statutarne rešitve, ki bodo nacionalki zagotovile uresničevanje (tudi) njenega kulturnega poslanstva kontinuirano in brez pretresov ob vsakih volitvah.