ODGOVOR NA ODPRTO PISMO
SINDIKATA KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJA OB IZREKANJU PODPORE KANDIDATOM ZA UREDNIKA UREDNIŠTVA 3. PROGRAMA RADIA SLOVENIJA

V zvezi z vašim dopisom moram poudariti, da je izrazito enostranski in tudi nekorekten! Formalno pravne uzance imenovanja nove odgovorne urednice tretjega programa so ustrezno obrazložene v dopisu, ki ga je podpisal generalni direktor RTV SLO. Kljub temu želim še osebno razčistiti nekatere »poudarke« iz vašega pisanja, ki se nanašajo name.

1. Z načinom izražanja mnenja zastopstva 3. radijskega programa nimam prav ničesar! Pred prvim glasovanjem je gospa Vida Curk (ki je tudi vaša članica) zahtevala od mene kot direktorja glasovalno skrinjico, pa tudi, da vse glasovalne lističe označim s svojo službeno štampiljko. Opozoril sem jo, da ni v nobeni pristojnosti direktorja radia, da se vmešava v izrekanje mnenj o kandidatih za odgovornega urednika.

2. Ker so prvo glasovanje razveljavili in se odločili za drugega, sem pravno službo (gospo Olgo Škrube) zaprosil, če bi jim pri pripravi glasovnic in glasovanja strokovno pomagala. Vida Curk je to ponudbo zavrnila. Malo po 14. uri popoldan na dan glasovanja sem prejel podpisan zapisnik o izidu glasovanja in v skladu z rezultatom (nihče ni bil proti kandidatki) sprožil postopek o njenem imenovanju. Zame je ta zapisnik verodostojna listina, moj nadaljnji postopek pa formalno pravno neoporečen.

3. Kar zadeva nekatere druge pripombe oziroma zapise v vašem pisanju, pa naslednje: – ko sem prevzel mandat direktorja radia, je bil na mestu odgovornega urednika kulture človek, ki je bil na tem položaju več kot dve desetletji. O njem nisem iz 3. programa slišal nobene negativne pripombe, zato sem ga po posvetovanju z generalnim direktorjem imenoval za v.d.-ja za eno leto, ko je izpolnil pogoje za upokojitev. Naj dodam, da sem z njim sodeloval zelo korektno. če so bile s strani 3. programa kakšne pripombe na njegovo delo, me čudi, da je bil na tem položaju tako zelo dolgo!

– res je, da se po razpisu na mesto odgovorne urednice tretjega programa brez pozitivnega mnenja zastopstva imenoval kandidatko, ker sem ocenil, da je predložila najboljši program dela in je tudi na pogovoru z mano delovala zelo suvereno. Ker je bila gospa na radiu že pred tem tudi zaposlena, sem ocenil, da je primerna kandidatka, saj je delovanje radia in tretjega programa dobro poznala. Iz znanih razlogov sem jo kasneje s tega mesta odpoklical in naj ob tem dodam zanimivost: tisti posamezniki, ki so ji prej najbolj nasprotovali, so jo v tem postopku najbolj branili! Ampak tako pač je s to »načelnostjo«.

– ob tem ne gre ne prezreti in ne spregledati, da so vsi ostali odgovorni uredniki na RAS, ki so bili imenovani z moje strani, dobili pozitivna mnenja svojih zastopstev, pri čemer naj poudarim, da jih nisem predlagal v imenovanje zaradi pozitivnega mnenja, ampak zato, ker so bili dobri kandidati.

– kar zadeva zakonski institut mnenja, naj blagohotno opozorim, da je neobvezujoč. Moje osebno stališče pa je naslednje: ne samo, da sem absolutno proti temu, da bi uredništva dajala svoje obvezujoče soglasje h kandidatom za odgovorne urednike, sem tudi proti sedanjemu institutu mnenja, ki omogoča manipulacije in povzroča nepotrebne konflikte; pri tem pa je najbolj pomembno, da si mora nekdo, ki prevzema programsko in finančno odgovornost za radio ali TV, sam sestaviti ekipo, kajti v primeru, da pride do programske ali finančne škode, za to ne odgovarjajo zaposleni v uredništvih, ampak v končni posledici direktor. – v vašem pisanju je nekorektno tudi »poantiranje« imenovane odgovorne urednice Mirjam Bevc Peressutti! Že v času v.d.-jevstva se je dobro izkazala tako pri obvladovanju stroškov kot tudi pri sooblikovanju programske politike. S strani posameznikov iz 3. programa (ne celote) je kar naprej deležna diskvalifikacij in tudi ponižujočega odnosa, ki – še zlasti, ko gre za enega posameznika – meji že na mobing! Z argumenti, s katerimi je nastopila na usklajevanju PPN za leto 2010 je dosegla zelo ugoden finančni položaj 3. programa (za okrog 100 tisoč evrov več) in s sodelavci je po dolgih letih pripravila številne zanimive in pomembne novosti v programski shemi tega programa, kar pomeni, da ji za program in poslušalce pač ni vseeno. Razvojna sredstva, ki so bila na razpolago, je skupaj s sodelavci usmerila v nove programske vsebine, ki so tretji program samo obogatile in ni se ji zgodilo, da bi »pozabila« porabiti ta sredstva, kot se je to zgodilo v preteklosti! Gospa Peressutti ima prav zaradi vsega tega mojo popolno podporo, ki si jo več kot zasluži.

Vinko Vasle, direktor Radia Slovenija