Obvestilo za javnost

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija je na svoji 3. izredni seji dne

8. maja 2008 obravnaval včerajšnji podpis generalnega direktorja RTV Slovenija na aneks h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje. Javnostim in vodstvu RTV SLO sporoča:

S pogajanji in podpisom aneksa h kolektivni pogodbi za poklicne novinarje v okviru pogajanj za Kolektivno pogodbo javnega sektorja in pogajanj o aneksu h Kolektivni pogodbi Javnega zavoda RTV Slovenija je generalni direktor obšel celovitost in zlorabil okvir teh pogajanj. Z morebitno uveljavitvijo in prenosom plačnega dela iz Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje v plačni (tarifni) del KP JZ RTV Slovenija pa bi prekoračil tudi mejo zakonitosti, postavil v neenakopraven položaj več kot 75 odstotkov zaposlenih v RTV Slovenija in jih opeharil za v pogajanjih doseženo raven uskladitve plač na podlagi že podpisanih, torej veljavnih orientacijskih delovnih mest za RTV Slovenija.

Zato sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija izreka vodstvu RTV Slovenija nezaupnico in zahteva, da odstopi.

Sindikat bo uporabil vsa pravna sredstva in metode sindikalnega delovanja za uveljavitev celovitosti plačnega sistema javnega sektorja v okviru Javnega zavoda RTV Slovenija.

Peter Kosmač, lr.

predsednik

V Ljubljani, 8. maja 2008