g. Jože MOŽINA, direktor TV
g. Rajko GERIČ, odgovorni urednik
g. Andrej HERNEC, producent programa


Zadeva: Sklep 15. redne seje sindikata 

SKLEP 3/6: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija opozarja odgovorno osebo, da je bila ga. Magda Lapajne, režiserka TV po krivem obdolžena in pogojno obsojena zaradi neizpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.
Domnevno naj bi bila kriva za nedoslednosti, ker ni pri nazivu funkcije politika zagotovila, da bi bila le-ta izpisana pravilno.
Imenovana v pogodbi o zaposlitvi nima zapisanih obveznosti, zaradi katerih je bila obsojena, zato bo sindikat sprožil kazenski postopek zoper osebo, ki jo je po krivem obtožila in izrekla opozorilo o neizpolnjevanju delovnih obveznosti ter jo pogojno obsodila, če ukrep zoper Magdo Lapajne ne bo preklican, kakor je utemeljeno zahtevala v zahtevku za preklic ukrepa.

Sindikat po tej poti sprašuje odgovorno osebo, kako je ukrepala zoper g. Serverja, ki je domnevno kriv za nedopustno programsko škodno, ki je nastala, ko ni zagotovil predvajanja oddaje Zrcalo tedna dne 19. 4. 2009.
Domnevamo, da tudi g. Server ni imel pravih navodil za dokončno realizacijo oddaje, vse do trenutka emitiranja.
Ob teh primerih je očitno, da veljajo dvojna merila/ kriteriji za izrekanje obsodb zaposlenim; to pa je že vprašanje kršitve Ustave RS.

Peter Kosmač, lr.
predsednik

Obveščeni: g. Anton Guzej, gen. dir. RTV Slovenija
Programski svet RTV
Širša javnost prek spletne strani sindikata
Priloga: opis predpriprave in izdelave oddaje