Spoštovana članica, spoštovani član! 
Ob koncu leta in preden si postavimo nove cilje, se navadno ozremo po prehojeni poti. Naša dosedanja pot je vodila skozi pogajanja v širokem prostoru javnega sektorja, ob sodelovanju številnih drugih partnerskih sindikatov in v zdaj tvornem, zdaj napetosti polnem dialogu z vladno pogajalsko skupino.
Trud smo vlagali predvsem v dokazovanje pomembnosti in s tem vrednosti poklicev na nacionalni radioteleviziji in v razmerju do primerljivih poklicev v drugih dejavnostih. Kot temeljni kamen smo uspeli postaviti vrednosti orientacijskih delovnih mest in doseči njihovo potrditev tudi z vladne in vodstvene strani.
V nadaljnjem pogajalskem procesu se je izoblikoval tudi način prevedbe sedanjega plačnega sistema v novi sistem plač v javnem sektorju, katerega podrobnosti pa so še predmet pogajanj z vodstvom RTV. V skladu z ureditvijo razmer in zahtevami razvoja naše osrednje medijske in kulturne ustanove v Sloveniji smo oblikovali in predlagali nova delovna mesta in priznanje kakovostne ravni, ki jo dosegajo ustvarjalci in oblikovalci radijskih in televizijskih programov. Pri tem smo postavili tudi nove izobrazbene, izvedbene in poklicne standarde, ki so jamstvo za obstoj nacionalnih vsebin v RTV-programih.
Poudarek sindikata je bil tudi ureditev delovnih razmer, predvsem zaposlenim prijazno in za delo učinkovito načrtovanje delovnega časa. To pa je že naloga za prihodnje leto, a ne edina. Najpomembnejša bo gotovo dokončna uveljavitev novega plačnega sistema, v pogajanjih z vodstvom RTV pa izoblikovanje kataloga in sistemizacije delovnih mest – razvrščanje delovnih mest v plačne razrede. S tem se želimo približati pravim vrednostnim razmerjem med delovnimi mesti, kot to izhaja iz že veljavnih orientacijskih delovnih mest.
To bo vsekakor najtežje pogajalsko delo, za katero bodo pogajalci potrebovali tudi strokovno pomoč članstva. Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev si bo s to podporo prizadeval doseči to, kar je želja vseh: kakovostni preskok v razmišljanju in dojemanju ustvarjalnega dela kot prvega pogoja za ponovno sprostitev ustvarjalnega zagona med vsemi zaposlenimi.

Spoštovani članice in člani,

predsedstvo sindikata vam želi prijetne praznike in veliko osebnega zadovoljstva in sreče v letu 2008!