Predstavitev kandidature LUISE ANTONI
za članico Nadzornega sveta

Luisa Antoni

Luisa Antoni je po diplomi iz klavirja na tržaškem Konservatoriju vpisala še klavičembalo in nato kompozicijo. Istočasno je diplomirala iz estetike sodobne glasbe na tržaški Univerzi in magistrirala ter doktorirala na ljubljanski Univerzi. V letu 2010 je njena doktorska disertacija izšla v italijanščini pri založbi Trauben (Torino) in v sloveščini pri Mladiki (Trst). Poglobila je študij klavičembala in zgodovinskega klavirja z I. Gregolettom ter sledila številnim izpopolnjevalnim tečajem (C. Stemnbridge in P. Erdas). Je glasbena novinarka na RTV Sloveniji. Študirala je kompozicijo s F. Niedrom in M. Cardijem, trenutno pa se izpopolnjuje z M. Bonifaciom, A. Corghijem in R. Vaglinijem.

Od leta 1997 je glasbena urednica najprej na tržaški RAI, nato na RAI v Rimu in potem na RTV Slovenija.


Nata a Trieste, ha contemporaneamente portato avanti gli studi musicali, diplomandosi in pianoforte, e universitari, laureandosi in filosofia, conseguendo poi il master e il dottorato in Filosofia della musica. Nel 2010 ha pubblicato il suo dottorato di ricerca in italiano presso la casa editrice Trauben di Torino e in sloveno presso l’editore Mladika di Trieste. Ha approfondito lo studio del clavicembalo e fortepiano con I. Gregoletto, seguendo anche numerose masterclass (C. Stembridge, P. Erdas). Lavora come giornalista musicale alla RTv Slovenija. Ha studiato composizione con F. Nieder e M. Cardi e attualmente si sta perfezionando con M. Bonifacio, A. Corghi e R. Vaglini.

Dal 1997 si occupa di giornalismo musicale, prima alla RAI di Trieste, poi alla RAI di Roma e infine alla RTV Slovenija.