KANDIDAT
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV ZAPOSLENIH ZA ČLANA
PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018
PREDSTAVNIK ZA KULTURNO UMETNIŠKO DEJAVNOST

SAŠO Aleksander HRIBAR

Spoštovane sodelavke in sodelavci,

sem Sašo Aleksander Hribar. Svojo pot na RTV sem začel pred 27 leti kot napovedovalec v izvedbi RA programov, od leta 2007 pa delam v uredništvu razvedrilnega programa Radia Slovenija. Večina me pozna kot imitatorja in protagonista RA oddaje Radio Ga-Ga in TV oddaje Hri-bar, v katerih sta prisotna satira in humor, kar pa ne pomeni da ne znam biti resen, kadar gre za resne teme.

V preteklem mandatu sem kot član Programskega sveta ugotovil, da je Programski svet RTV Slovenija, sestavljen iz 29 članov, z izjemo 3 zaposlenih, v bistvu le politični instrument, ki mu ni prav nič mar za institucijo, še manj pa za njen program in zaposlene.

Aktivnost posameznega člana se dejansko rezultira s pritiskom na gumb – v glavnem enkrat na štiri leta – ob izvolitvi novega generalnega direktorja, vse ostalo je mlatenje prazne slame in puhla, škodljiva, neustvarjalna demagogija.

Da se omenjeno sanira ali celo zaustavi MORAJO BITI SEJE V OKVIRU TRETJEGA PROGRAMA TVS oz. MMC JAVNE, kjer bodo plačniki RTV naročnine konkretno seznanjeni z realno podobo, na eni strani ustvarjalcev programa in na drugi tistih, ki o tem odločajo.

Blišč in beda naj treščita v vsak ekran.

A četudi je moč posameznega člana Programskega sveta RTV Slovenija dokaj majhna, je še vseeno bolje, da nepopustljivo bdim nad delom sveta in ustavim oz. preprečim večjo škodo in neumnosti, ki nam bi jo povzročile njihove slabe odločitve. Kot predstavnik zaposlenih v Programskem svetu sem 4 leta že aktivno opozarjal na nepravilnosti, kar bom nadaljeval tudi v prihodnjem mandatu, za kar pa potrebujem vaš glas.

SAŠO Aleksander HRIBAR

Predlagatelj: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija


KANDIDAT
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV ZAPOSLENIH ZA ČLANA
PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018PREDSTAVNIK ZA TEHNIČNO DEJAVNOST

Andrej LUPINC

Sem Andrej Lupinc, snemam televizijske oddaje. Vse po vrsti. Od načrtovanih do nepremišljenih. Od najdaljših do najkrajših. Kolikor vem, sem zdaj filmski in televizijski snemalec z najdaljšim stažem na našem javnem zavodu, čeprav nisem med najstarejšimi. Če bi bilo z okoliščinami mojega dela in dela mojih sodelavcev vse v redu, bi raje snemal, kot kandidiral za člana programskega sveta. Tako pa sem se odločil, da na tak način skušam vplivati na dostikrat zanemarjeno področje dela našega zavoda, ker mislim da ne morejo za vse biti izgovor recesija in priročna politična balansiranja. Zato sem predlog h kandidaturi Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija z veseljem sprejel in se razveselil podpore Sindikata novinarjev Slovenije-Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija.


KANDIDAT
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV ZAPOSLENIH ZA ČLANA
PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018PREDSTAVNIK ZA KULTURNO UMETNIŠKO DEJAVNOST

Žiga STANIČ

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,

Za mesto programskega svetnika za področje kulture se potegujem, ker so umetnostne programske vsebine del mojega vsakodnevnega poklicnega in zasebnega življenja. Na Radiu Slovenija sem kot glasbeni producent Simfoničnega orkestra zaposlen 12 let – v tem času je naš ansambel zelo napredoval in je danes tako po raznolikosti izvajanih vsebin, obsegu dela in storilnosti, kot po kritiških odzivih, prvi simfonični orkester v državi.

Moje delovno mesto ni povezano z neposrednim nastopanjem v javnosti, zato je moj profil medijsko manj prepoznaven od znanih obrazov sodelavcev, ki jih spremljamo preko radijskih valov in televizijskih ekranov. Tudi slovenska kultura se vse bolj pomika na obrobje medijske zavesti in angažirane državne aktivnosti – še najbolj se izraža v populističnih ali zabavnih vsebinah. Kot predstavnik zaposlenih si bom prizadeval povečati ugled Zavoda RTV v javnosti s poudarkom, da je naša osrednja medijska hiša predvsem osrednja nacionalna kulturna ustanova. Da izkazuje in goji slovensko kulturo, k čemer je tudi zakonsko zavezana. V kolikor bom kot programski svetnik izvoljen, si bom prizadeval za kvalitetnejše delo Programskega sveta RTV, ki se že več let bolj ukvarja z administrativnimi zadevami kot z dejanskimi programskimi smernicami.

Po najboljših močeh si bom prizadeval zastopati interese zaposlenih, saj so bila vaša strokovna mnenja doslej redko predmet obravnav organov vodenja RTV.

Hvala za zaupanje in lep pozdrav,
dr. Žiga Stanič


KANDIDATKA
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV ZAPOSLENIH ZA ČLANA
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018

Maja KOVAČ

Sem Maja Kovač, vaša sodelavka, tržnica oglasnega prostora RA Slovenija in kandidatka za Nadzorni svet RTV Slovenija ob podpori Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija. Ena izmed vas.

Na RTV Slovenija sem že pet let. V Službi za trženje tržim oglasni prostor RA Slovenija in s tem po svoji najboljši moči skrbim za stalen pritok prihodkov v kar obsežen proračun RTV Slovenija. Zavedam se pomena stabilnega financiranja ter obenem racionalne porabe denarja.

Svoje znanje sem pridobila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer sem zaključila znanstveni magistrski študij. Na Katedri za management in organizacijo imam habilitiran naziv asistentke.

Zakaj se bi zavzemala v Nadzornem svetu:

– Za stabilno poslovanje (redni prihodki ob primerno visokem RTV prispevku in tržni dejavnosti), posledično delovnih mest, tako redno zaposlenih kot honorarnih sodelavcev.
– Da se prihodki RTV Slovenija usmerjajo prvenstveno v kakovostne programe RTV in seveda v pošteno plačilo ustvarjalcev, soustvarjalcev RTV programov in poklicnih skupin, ki kakorkoli nudijo podporo primarnim dejavnostim RTV-ja. Zavedati se moramo, da so kadri, torej Vi, eden ključnih dejavnikov pri uspešnosti Zavoda.
– Za stimulativen plačni sistem – ki bi na delovnih mestih vplival na motiviranost zaposlenih obenem pa se moramo zavedati, da je plača pomemben dejavnik pri preživetju posameznika in tako vpliva tudi na kakovost življenj vseh nas.
– Za vzpostavitev sistema korporativnega upravljanja Zavoda, saj sem prepričana, da mora RTV Slovenija delovati v smeri uresničevanja odgovornosti do vseh interesnih skupin na vseh področjih poslovnega delovanja.

Socialne varnosti namreč ni mogoče meriti s količinami ustavnih in zakonskih odločb, temveč z njihovim uresničevanjem.

Ne obljubljam pravljice, razen to, da se bo skoraj 126 milijonov evrov, kolikor je letni proračun našega zavoda uporabljalo v korist naših poslušalcev, gledalcev in nas zaposlenih. Gre za sredstva, o katerih ne morejo odločati drugi, temveč mi. Če se še kdo prepozna v teh ciljih, mu bom 12. 11. 2014 hvaležna za glas. Ne bom vas razočarala.

Za vse vaše predloge ali pogovor sem dosegljiva na elektronskem naslovu: maja.kovac@rtvslo.si. Z veseljem se bom odzvala.

mag. Maja Kovač

Predlagatelj: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija


KANDIDAT
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV ZAPOSLENIH ZA ČLANA
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018

TOMAŽ PURKART

Spoštovane sodelavke in sodelavci,

redno, neredno in spet redno sem zaposlen na Radiu Slovenija že dobrih trideset let. V začetku kot tonski snemalec, realizator, pozneje kot organizator v razvedrilnem programu, danes pa delam v glasbenem uredništvu Vala 202. Tu zadnjih sedem let vodim snemanja koncertov v okviru različnih festivalov: Blues, Jazz in Druga godba, ter preostalih koncertov drugačne, predvsem world glasbe.

Lahko rečem, da sem z leti pridobil tako tehnične izkušnje kot tudi izkušnje na področju umetniškega ustvarjanja in novinarskega dela. Organizacija koncertnih dogodkov v vmesnem obdobju, katerih večine sem bil tudi producent, pa mi je pomagala, da sem spoznal umetniško delo še z druge, finančne strani.

Kandidatura v nadzorni svet je zame vsekakor nov izziv. Zavzemal se bom predvsem za bolj pravično porazdelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo tudi radijski programi lahko dobili več dobrih, predvsem pa sodobnejših programskih vsebin. Pravična in dosledna poraba finančnih sredstev bo tudi motivacija za boljše delo sodelavk in sodelavcev, s katerimi skupaj oblikujemo naš najpomembnejši nacionalni medij.

Predlagatelj: Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija