Predstavitev kandidature JOŽETA KNEZA za člana Nadzornega sveta

Jože Knez

Odločitev za kandidaturo v Nadzornem svetu JZ RTVSLO sem sprejel predvsem iz etičnih razlogov. Razmere v naši družbi so take, da imamo največkrat občutek, da vrednote kot so: morala, poštenost, spoštovanje zakonov in medsebojno spoštovanje živijo le še v pravljicah. V resničnem življenju pa sta prisotni zlasti pasivnost in apatičnost.

Jaz pa želim sooblikovati zavod, v katerem delujem…

Želim da zavod deluje odprto, transparentno in zakonito, ter da zaposlenim zagotavlja pogoje, v katerih se lahko razvijajo in ustvarjajo.
Zaposlen sem na delovnem mestu projektni inženir v OE TV Produkcija. Moje delo ni zgolj tehnične narave, saj veliko svojega časa namenim tudi ustvarjalcem oddaj, kjer jim poskušam s svojimi izkušnjami pomagati pri reševanju vsakodnevnih težav. Pri delovanju v Nadzornem svetu mi bodo pomagale tudi nekajletne izkušnje iz gospodarstva, kjer sem vodil podjetje, ki še danes uspešno posluje. Po strokovni plati pa mi bo v pomoč uspešno opravljen podiplomski študij managementa.

V kolikor me boste izvolili v Nadzorni svet, se bom trudil upravičiti vaše zaupanje, deloval pa bom s ciljem, da pravljične vrednote zaživijo tudi v resničnem življenju.

Jože Knez