IZZA POGAJALSKE ESTRADE JAVNEGA SEKTORJA

Saj ni res!? Pa še kako je!
Zgodilo se je 18. februarja 2009 na prvi pogajalski seji sindikatov javnega sektorja in vlade. Varčevalni ukrep – regres: izvede se diferenciacija pri izplačilu za člane – nečlane. Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija se je ostro odzval na predlog nekaterih sindikatov javnega sektorja, da se pri izplačilu regresa upošteva članstvo javnih uslužbencev v sindikatih. V pismu vladi je zahteval, da se pri regresu ne dela razlik, še več, opozoril jo je, da bo zahteval ustavno presojo, v primeru, da bi bil ukrep sprejet.
Nadaljnji razvoj dogodkov: Predstavniki policijskih sindikatov so v time outu zagrozili predstavniku Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev, da bodo, v primeru, da ne popusti, svojim kolegom na terenu naročili, da naj ga legitimirajo za vsakim vogalom, po možnosti pa tudi kaznujejo.
Seveda bi bila to šala, če ne bi bila večkrat ponovljena, z jezo, lahko bi rekli: sovražno in z nestrpnostjo do predlagatelja drugačnih predlogov od njihovih.
Predstavnikom policijskih sindikatov je nedvoumno pritegnil predstavnik sindikata Glosa z dostavkom, da je Sindikat KUU RTV provladno usmerjen in na strani vlade, s tem, ko nasprotuje delitvi na člane in nečlane sindikatov pri ukrepu regres. Seveda, predstavnik Glose ne bi bil »celovit«, če se ob tem ne bi obregnil še v članstvo Sindikata KUU RTV, ko je njegov predstavnik pojasnjeval, da se je članstvo, tudi zaradi plačnega sistema in večinoma uresničenih pogajalskih ciljih, povečalo za 10 % in da novih članov ne bodo pridobivali s pritiskom na podlagi razlikovanj pri izplačilu regresa, ampak z drugačnimi aktivnostmi sindikata, ki izhajajo iz programskih usmeritev.
Sarkastično je pripomnil: Aha, članstvo se vam je povečalo z dveh na tri člane!
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev je nadstrankarski samostojen reprezentativen sindikat in ni pod okriljem nobene sindikalne zveze/centrale. Deluje od leta 1990; v tem času ni niti enkrat kakorkoli podlegel vplivom, tudi vodstva RTV Slovenija ne v času pogajanj za nov plačni sistem pa niti katerikoli vladi.
Podprl pa je vsako rešitev, in tako bo ravnal tudi v prihodnje, ne glede na to, kdo jo predlaga, in bo deloval v korist vseh zaposlenih v javnem zavodu RTV Slovenija, pa tudi širše, torej ne zgolj za člane sindikata (ov).

Peter Kosmač
predsednik