IZJAVA ZA JAVNOST, POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA IN MINISTRE V VLADI BORUTA PAHORJA

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija je ponovno pretehtal Predlog novega Zakona o RTV Slovenija in ugotovil, da je nesprejemljiv kot celota. Ob morebitni uveljavitvi bo škodno deloval tako na razvoj sistema nacionalne radiotelevizije kot tudi na nadaljnje avtonomno ustvarjanje kulturnih in umetniških delavcev, ki delajo v RTV Slovenija in imajo danes status javnih uslužbencev.

Dolgoletna prizadevanja države in sindikatov za dosego vrednostne primerljivosti ustvarjalnih poklicev v RTV S do podobnih v drugih javnih zavodih s področja kulture bi novi ZoRTV S izničil v celoti; z nekaterimi členi, ki določajo plače vodilnih delavcev in nadzornikov sistema, pa omogočil nesprejemljivo visoke plače in nagrade, ki bi pomenile uzakonitev kriminala. Člani uprave bi tako lahko dosegali plače in letne nagrade tudi do 200 tisoč evrov, nadzorniki pa polovico manj, kar bi v celoti porušilo vrednostna razmerja poklicev v RTV in tudi do poklicev v drugih dejavnostih, tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju.

Državni zbor bo v primeru sprejetja novega zakona prevzel odgovornost za nadaljnji obstoj ali sesutje nacionalne RTV in njenega poslanstva na področju kulture.

V postopkih usklajevanja členov zakona, še zlasti v primeru statusne preobrazbe RTV in izločitve javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem zavodu RTV Slovenija, iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, smo se socialni partnerji pogovarjali mimobežno, saj je predlagatelj zakona, Ministrstvo za kulturo, zavračal vsakršno možnost za ohranitev preizkušenih in učinkovitih obstoječih rešitev tako za delovanje sistema RTV kot tudi ustvarjalcev radijskih in TV-programov.

Posledice sesutja vrednostnega sistema v ustvarjalnih in delovnih procesih se bodo neizogibno pokazale v oslabljenem delovanju Javnega zavoda, predvsem pa na programski ravni.

Od ministrskega zbora, posebej pa od ministra za finance gospoda Franca Križaniča in ministrice za javno upravo gospe Irme Pavlinič Krebs pričakujemo, da bodo v postopku medresorskega usklajevanja besedilo zakona temeljito proučili in tudi ovrednotili nekatere, lahko bi rekli zlovešče zakonske rešitve in ocenili, da Predlog novega Zakona o RTV ni primeren za nadaljnji postopek sprejemanja v Državnem zboru, predlagatelju, Ministrstvu za kulturo, pa priporočili, da predlog umakne iz nadaljnjih postopkov.

V Sloveniji so v zdajšnjih težkih gospodarskih razmerah vsekakor pomembnejše zakonske spremembe v dejavnostih in okoljih, ki so na robu propada.

Nesprejemljivo pa je, da se na rob prepada potiska z novim zakonom tudi sistem javnega zavoda RTV Slovenija, in to s posegom neoliberalizma na kulturno področje nacionalnega pomena in dejansko uveljavitvijo zasebnega finančnega interesa pri vodenju nacionalne RTV; namesto spodbujanja dobre, tudi visoke profesionalne ravni strokovnih in programskih delavcev in programov.

Je to strategija Vlade RS?