IZJAVA ZA JAVNOST

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija je na podlagi predstavitve in razlag Osnutka sprememb Zakona o RTV Slovenija s strani ministrice za kulturo ge. Majde Širca sprejel stališče, da kljub tvornemu pristopu pri oblikovanju predlogov in pobud k posameznim členom v prvem delu javne razprave o spremembah zakona ne more sprejeti namere predlagatelja, da korenito poseže v status nacionalnega Radia in Televizije. Čeprav sedanji zakon ni dovršen, v posameznih členih je morda celo ovira za nadaljnji razvoj sistema RTV po zgledu nekaterih drugih RTV-sistemov v članicah EU, pa je za kulturne in umetniške ustvarjalce RTV-programov manj nevaren kakor nakazane rešitve v novem osnutku zakona.
Skrb vzbuja tudi dejstvo, da nam ni bila predstavljena analiza dejanskih vzrokov za oblikovanje povsem novih zakonskih rešitev tako v ekonomsko finančnem, organizacijsko pravnem, in kar je najpomembnejše – programsko produkcijskem pogledu, še zlasti z vidika predlagane pretirano liberalne tržne naravnanosti javnega servisa.
Za odklonilno stališče sindikata pa je vsekakor pomembno tudi dejstvo, da v času še vedno trajajoče gospodarske pa tudi družbene krize ni primerno, in tudi ne modro, z nakazanimi rešitvami posegati v sistem nacionalne RTV, ki bi ga to vsekakor močno oslabilo tako v avtonomiji delovanja kot tudi ustvarjanja kakovostnih nacionalnih vsebin v RTV- programih.
V sindikatu bomo sicer še naprej spremljali potek javne razprave o osnutku sprememb zakona vse do postopkov sprejemanja v Državnem zboru in po svojih pristojnostih opozarjali na nesprejemljive rešitve.
In navsezadnje, mnenje o zagotavljanju javne naravnanosti javnega servisa v predlagani obliki, bi gotovo morala izreči tudi vseslovenska javnost.