G. Miran LESJAK, predsednik Programskega sveta RTV
G. mag. Marko FILLI, generalni direktor RTV
Članice in člani programskega sveta

Zadeva: Namera za financiranje Filmskega centra iz RTV prispevka

Spoštovani,

ogorčeni smo nad namero, da se del RTV prispevka, ki je bil, na podlagi stavkovne zahteve (stavka 23. 1. 2013) in podpisanega stavkovnega sporazuma med sindikati javnega sektorja in Vlado RS, zamrznjen oziramo vrnjen na raven iz leta 2011, nameni za financiranje Filmskega centra, in to iz sredstev, ki zdaj zagotavljajo realizacijo obsega in strukturo (programsko shemo) RTV programov pred znižanjem RTV prispevka.
Finančna poteza, kot jo vodstvu RTV in PS priporočajo komisije, bi bila huda kršitev stavkovnega sporazuma, ki ga je Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV podpisal z vlado skupaj s socialnimi partnerji v javnem sektorju pod pogojem, da se vrnjena sredstva namenijo izključno za programe radia in televizije, torej za nezmanjšan obseg dejavnosti. 

Še več: sindikat je umaknil več kot dva tisoč podpisov v podporo vrnitvi prispevka in odstopil od namere, da z vložitvijo podpisov za začetek postopka za izvedbo referenduma prepreči 5-odstotno znižanje RTV prispevka.
Seveda pa je ob tem pristal (podpis Dogovora o interventnih ukrepih) na linearno in kompresijsko znižanje plačne lestvice, zmanjšanje dodatkov za akademske nazive, zamrznitev izplačil napredovanj in rednega nagrajevanja, zmanjšanje višine regresa glede na plačni razred in omejitve izplačila nadurnega dela, o izplačilu ? odprave nesorazmerij pa še potekajo aktivnosti socialnih partnerjev.

Vse našteto je neto prihranek za sistem javne radiotelevizije.Sindikat zato poziva Programski svet in vodstvo RTV, da zagotovita uresničevanje stavkovnega sporazuma v JZ RTV Slovenija in s tem preprečita nezakonito krčenje dejavnosti, posledično pa tudi zmanjševanje števila redno in pogodbeno zaposlenih ustvarjalcev RTV programov.
Za vsakršno nenamensko porabo sredstev bo sindikat uporabil vsa pravna in sindikalna sredstva, da prepreči, kot se zdaj lahko razume, namero določenih lobijev za programiran začetek konca obstoja nacionalne RTV.

Peter Kosmač, lr.
predsednik

Obvestiti: – širšo javnost – Državni zbor RS – Vlado RS