Dopis generalnemu direktorju

2019-05-21T10:14:42+01:00

Mag. Marko Filli
v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija

Zadeva: sklepi 23. seje – 10. 6. in 24. seje sindikata – 17. 6. 2014

Sindikat KUU RTV S ugotavlja, da že dogovorjenega sistema ročnega vnosa ur ne izvajajo vsi vodje poklicnih skupin enako. Pojavljajo se vse večje težnje za direktno povezavo ScheduALLa z EVI-jem in izplačevanje plač kot posledica tako evidentiranih ur.
Sindikat nadalje ugotavlja, da bi bila taka rešitev nedopustna (in tudi nezakonita), saj to nedvoumno kaže, da nekateri vodje ne znajo ali pa nočejo vzpostaviti sistema planiranja, ki bi zagotavljal enakomerno delovno obremenitev zaposlenih.
Na podlagi zapisanih ugotovitev pozivamo v. d. generalnega direktorja, da zagotovi enoten sistem evidentiranja, kakor je bilo dogovorjeno, tudi na Svetu delavcev RTV S.
Naj še osvežimo, kaj je bistvo problema: v nekaterih poklicnih skupinah (kamermani, snemalci, montažerji, napovedovalci, glasbeniki) vodje izvajajo že dogovorjen sistem vnosa ur in zadovoljivo planirajo delo zaposlenih. To zagotavlja kvaliteto odnosov in dela. Pri nekaterih drugih skupinah (tonski tehniki, mojstri, specialisti Ra in TV, dramaturgi in režiserji na TVS, lektorji Ra, glasbeniki uredniki, glasbeni uredniki voditelji, glasbeni urednik uredništva, novinarji uredniki) se dogovorjeni sistem vnosa ur ne upošteva. Poleg neurejenosti, ki še vedno traja, pomeni to tudi neenakost obravnave urnih postavk v kreativnih poklicnih skupinah.

Sindikat nadalje ugotavlja in z vso resnostjo opozarja, da je predvsem zaradi upokojitev v nekaterih kreativnih in izvedbenih poklicih število redno zaposlenih že pod kritično mejo za profesionalno izvedbo programov. Še zaposlenim to povzroča tudi velik presežek ur, zaradi (pre)obremenjenosti ne morejo koristiti lanskega dopusta, pogosto tudi ne prostih dni. Zato sindikat poziva v. d. generalnega direktorja Marka Fillija, da nemudoma podpiše Aneks k Dogovoru o zaposlovanju honorarnih sodelavcev v kreativnih poklicih (dinamika zaposlovanja se je popolnoma ustavila, čeprav je bil s strokovno službo pripravljen ažuriran seznam tistih, ki izkazujejo pogoje za redno zaposlitev) in Aneks št. 3. h KP JZ RTVS (nova DM), kar bi sprostilo dinamiko zaposlovanja (nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev in zaposlovanje honorarnih sodelavcev, kot je to vodstvu naložilo Računsko sodišče že leta 2011!). Poudarjamo, da bi bili s tem zagotovljeni takojšnji in dolgoročni prihranki pri plačni masi in materialnih stroških dela.
Ob tem sindikat opozarja, da se na ravni kakovosti rtv-programov, že opaža deficitarnost kadrov. (odsotnost režije, dramaturgije, slab zvok, pogostost napak tehnične narave).

Sindikat je ponovno odprl vprašanje organiziranosti TV-izvedbe z vidika stavkovne zahteve iz leta 2010 in ocenil, da stavkovna zahteva ni v celoti izpolnjena kljub podpisanemu stavkovnemu sporazumu, ki to zagotavlja. Zato je sindikat stavkovno zahtevo odmrznil, kar pomeni, da bo skupaj s pogodbenimi sodelavci organiziral opozorilno stavko v terminu med 18. in 21. uro, če se TV-izvedba ne bo nemudoma ustrezno kadrovsko organizirala. Sindikat razpolaga z informacijo, da je organizacijsko- kadrovski načrt pripravljen.

Odgovore na zapisane pozive sindikat pričakuje v roku osmih dni.
Glede stavkovne zahteve pa pričakujemo predhodni posvet v roku petih dni.

Peter Kosmač
predsednik

Obveščena:
Programski svet RTV Slovenija
Svet delavcev RTV Slovenija
Mediji

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy