Mag. Marko Filli
generalni direktor RTV Slovenija

Spoštovani generalni direktor,

v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za zasedbo delovnih mest vrhunski glasbenik, ekspert področja, prvak in priznani ustvarjalec, s prvim odstavkom poglavja Postopek, pričakujemo, da takoj imenujete ustrezne komisije in razpišete (strokovna služba) zasedbo delovnih mest z imenovanjem. Glede na predlog programsko-poslovnega načrta javni zavod RTV Slovenija vrhunske kadre potrebuje, zato izogibanje razpisu z razlago, da zavod ne potrebuje takih ustvarjalcev, postavlja zagotovila v PPN o tudi vrhunski kakovosti programov najmanj v medsebojno protislovno razmerje. Kot oseba z najvišjimi pooblastili za spoštovanje pravnega reda v javnem zavodu pa ste tudi dolžni spoštovati pravico zaposlenih ustvarjalcev, da dokazujejo izpolnjevanje pogojev in se potegujejo za delovno mesto z imenovanjem, kadar presodijo, da njihovi dosežki ustrezajo pogojem za zasedbo le-teh. Oba razloga sta nedvomno zakonita podlaga za vaše ukrepanje, za sindikalno stran pa nedvomno tudi podlaga zakoniti zahtevi za varstvo pravic po načelu enakopravnosti, ki jo bomo uveljavili po zakoniti poti.

Morda se premalo zavedamo, da mora javni zavod stremeti in motivirati k doseganju kakovosti med odličnostjo in perfektnostjo. 

Peter Kosmač, predsednik

Obveščeni: Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija,

Janez Lombergar, direktor Televizije Slovenija

Miha Lampreht, direktor Radia Slovenija