Dobrodošli na naših spletnih straneh!
Oglejmo si galerijo...
Oglejmo si galerijo...
 
telo.jpg
 
DOMOV
vrnitev na izhodiščno stran

O SINDIKATU
odločba z določitvijo statusa sindikata

POKLICI
opis in fotografije poklicev RTV Slovenija

MNENJA
predsednikova izjava za javnost

POVEZAVE
povezave na sorodne strani, zakonodajo in rtv slovenija ("PRISTOPNA IZJAVA")

FOTOGALERIJA
izbor fotografij različnih poklicev RTV Slovenija, posnetih ob različnih priložnostih in okoljih

KONTAKTI
člani predsedstva sindikata SKUU RTVS

Karikatura
klikni za večjo sliko
 

mag. Marko Filli, generalni direktor RTV Slovenija

Zadeva: Problematika zaposlovanja rednih pogodbenih sodelavcev na JZ RTV Slovenija

Spoštovani,

novembra 2012 smo socialni partnerji podpisali Dogovor o priznavanju pravic svobodnih in samostojnih sodelavcev in zaposlovanju rednih pogodbenih sodelavcev na Javnem zavodu RTV S, ob tem pa še Pravila za izvajanje dogovora in Aneks k dogovoru.

S tem je bil vzpostavljen pravni okvir zaposlovanja pogodbenih sodelavcev in začetek odpravljanja napak, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče RS ob revidiranju poslovnih izkazov RTV S za leto 2011.

Z Dogovorom je bila tako predvidena dinamika in pogoji za zaposlovanje ter nabor sodelavcev, ki imajo realne možnosti za sklenitev delovnega razmerja. Ocenjujemo, da se ta sicer uresničuje, vendar ne kot to določa Dogovor in sklepi Programskega sveta RTV S.

Vse več je namreč tožbenih zahtevkov za redno zaposlitev in pisnih opozoril, da se Dogovor ne udejanja, kot je bilo ob njegovem podpisu sklenjeno - dinamika zaposlovanja je namreč bistveno prepočasna in zdaleč ne omogoča redno zaposlitev vseh stalnih honorarnih sodelavcev do konca leta 2016, kot to določa Dogovor in sklepi Programske sveta RTV S.

V skladu z 8. členom Dogovora je tudi določeno, da se najmanj enkrat letno preveri dejansko uresničevanje le-tega. Kljub pozivom vodstvu RTV, da se glede te problematike sestanemo socialni partnerji - podpisniki Dogovora z namenom ugotoviti dejansko stanje in nadaljevati izvajanje Dogovora v skladu s sprejetimi Pravili, se iz nam neznanih razlogov izmikate tovrstnim srečanjem.

Še več: že ob začetku programskega in poslovnega leta se kažejo nerazumljive poteze vodstva ob sklepanju pogodb s honorarnimi sodelavci, določanju višine pogodbenih zneskov, in kar vzbuja največjo zaskrbljenost, potiskanje pogodbenih sodelavcev v negotov delovni in posledično ekonomski položaj. Takšno stanje bo vsekakor povzročilo nepopravljivo programsko škodo (nedokončane/odpadle oddaje, sprememba programske sheme…), ob tem pa se dogaja še nedopustno krčenje igranih umetniških programov tako na Radiu kot TV.

To pa že pomeni, da je ogrožena produkcija, ki jo je PPN 2015 potrdil, kot poklicna skupnost pa smo dolžni z vso resnostjo opozoriti na neizvajanje zakonskih obveznosti in očitno tudi PPN-ja. Prav dvig kulturnih in umetniških programov je bil tudi na strani Vlade RS razlog za vrnitev polnega prispevka RTV v letu 2013 (ob stavkovna zahtevi).

Vse to zato lahko pripelje tudi do opozorilne stavke redno in pogodbeno zaposlenih v nekaterih poklicnih skupinah, zato predlagamo, da se vsi vpleteni v zgodbo reševanja statusa pogodbenih sodelavcev nemudoma sestanemo in oblikujemo nadaljnjo strategijo izvedbe Dogovora, predvsem v prid kakovostnim programom, kakršne mora zagotavljati nacionalna RTV.


Petra Hauc
,
Predsednica odbora SKUU pogodbenih sodelavcev

Peter Kosmač,
predsednik Sindikata KUUU RTV

Obvestiti:
- Programski svet RTV S
- Nadzorni svet RTV
- Svet delavcev RTV
- MK RS Direktorat za medije
- Spletna stran www.skuu-rtvs.com

Created by / Idelano pri: izdelava spletnih strani CD mikelis 2005-2019