Dobrodošli na naših spletnih straneh!
Oglejmo si galerijo...
Oglejmo si galerijo...
 
telo.jpg
 
DOMOV
vrnitev na izhodiščno stran

O SINDIKATU
odločba z določitvijo statusa sindikata

POKLICI
opis in fotografije poklicev RTV Slovenija

MNENJA
predsednikova izjava za javnost

POVEZAVE
povezave na sorodne strani, zakonodajo in rtv slovenija ("PRISTOPNA IZJAVA")

FOTOGALERIJA
izbor fotografij različnih poklicev RTV Slovenija, posnetih ob različnih priložnostih in okoljih

KONTAKTI
člani predsedstva sindikata SKUU RTVS

Karikatura
klikni za večjo sliko
 

Predstavitev kandidature SIMEONE ROGELJ
za članico Nadzornega sveta

Simeona Rogelj


Spoštovane sodelavke, cenjeni sodelavci,

za mesto nadzornice v Nadzornem svetu RTV Slovenija se potegujem, ker sta preglednost poslovanja in odgovornost poslovodenja zavoda zame zelo pomembni vrednoti.
Na Radiu Slovenija delam 15 let. Sprva sem bila v Uredništvu notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj honorarna sodelavka, po diplomi iz financ ter računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa sem se redno zaposlila na RTV Slovenija. Na isti fakulteti končujem znanstveni magisterij, smer Poslovodenje in organizacija.

Kot novinarka se že več let ukvarjam s temami gospodarskega področja, v zadnjih letih pa sem prek dela podrobno spoznala tudi delovanje in problematiko nadzornih svetov v gospodarskih družbah. Prepričana, sem da je za dobro delovanje vsake gospodarske družbe ali zavoda bistveno, da so nadzorniki strokovni in neodvisni. Mojo kandidaturo podpirata Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija in Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija. Kot predstavnica zaposlenih se bom zavzemala ZA:

1.  vzdržen in kakovosten razvoj in poslovanje najpomembnejše medijske hiše v državi, kar lahko dosežemo le z motiviranimi zaposlenimi, ki bodo ustrezno plačani za svoje delo in katerih zaposlitev bo varna,
2.  učinkovit nadzor za zakonito in pregledno poslovanje ter dosledno odpravljanje kakršnih koli nepravilnosti,
3.  boljše upravljanje zavoda, saj trenutna razdelitev pristojnosti med nadzornim svetom, programskim svetom in ustanoviteljem ne omogoča normalnega in kakovostnega upravljanja zavoda. Predvsem pa bom pozorno spremljala odnos vodstva do redno zaposlenih in honorarnih sodelavcev ter kaj lahko odločitve vodstva pomenijo za položaj zaposlenih na RTV Slovenija.

Spoštovane sodelavke, cenjeni sodelavci,

zavezujem se, da se bom trudila delo opravljati po najvišjih etičnih standardih in po svojih najboljših močeh ter da bom v nadzornem svetu delovala v dobro RTV Slovenija in pri tem zastopala interese zaposlenih.

Za vse vaše pobude in predloge sem dosegljiva na elektronskem naslovu: simeona.rogelj@rtvslo.si

Z iskrenimi pozdravi, Simeona Rogelj

Created by / Idelano pri: izdelava spletnih strani CD mikelis 2005-2019