18 let delovanja                                 

          

 

 

 

                       PRISTOPNA   IZJAVA

                       ZA ΘLANSTVO V ODBORU POGODBENIH

                      SODELAVCEV pri SKUU RTV SLOVENIJA

 

 

 

 

Ime in priimek: ………………………………………………………………       

 

Delovno mesto: ……………………………………………………………..

 

Poklicna skupina/enota: …………………………………………………..

 

Ime otrok(a)/ leto rojstva: …………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

 

Podpisani(a) pristopam k Sindikatu kulturnih in umetniških ustvarjalcev

RTV Slovenija in s tem sprejemam osnovne programske in statutarne

 usmeritve sindikata.

 

 

Ljubljana, dne ……………

 

 

Podpis: …………………